Alle mensen

Trees van der Paard

Trees van der Paard

Wethouder Jeugd, Cultuur, Sport

Portefeuille jeugdbeleid onderwijs cultuur sport armoedebestrijding evenementen wijkwethouder Huisduinen
Peter de Vrij

Peter de Vrij

Raadslid - Fractievoorzitter

Monica Anthonijsz

Monica Anthonijsz

Raadslid

Jan de Leeuw

Jan de Leeuw

Commissielid Stadsontwikkeling en Beheer

Pieter Blank

Pieter Blank

Commissielid Stadsontwikkeling en Beheer

Ben Spandaw

Ben Spandaw

Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen

Maja de Jong

Maja de Jong

Voorzitter

Andrea van Herwijnen

Andrea van Herwijnen

Penningmeester

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

lid van Provinciale Staten

Lid Commissie Natuur, Landbouw en Milieu, Portefeuillehouder Milieu, Luchtvaart en Grondzaken