Wethouder

Peter de Vrij

Peter de Vrij

41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist.

Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook een stad waar de balans zoek is geraakt. Vele Nieuwediepers zijn werkzoekend, nog eens velen leven in een armoedesituatie. Er zijn kinderen in deze stad die dromen om geen honger te hebben. Vele ouderen moeten een beroep doen op de thuiszorg en WMO. En verkeren er mensen in psychische nood. Laat dat eens op je inwerken. Dat moet en zal veranderen. Een begin is gemaakt met de armoedenota, deze zullen wij de komende jaren verder gestalte moeten geven. Onze aandacht dient ook uit te gaan naar de ouderen die op welke wijze dan ook gesteund dienen te worden. En zij die in psychische nood verkeren horen tijdig de juiste ondersteuning te krijgen. De PvdA Den Helder als de meeste sociale partij van de stad.