PvdA afdeling Den Helder

PvdA afdeling Den Helder

Over PvdA afdeling Den Helder

PvdA afdeling Den Helder is opgericht om de sociaaldemocratische waarden uit te dragen en de bijbehorende idealen te verwezenlijken in de Helderse samenleving. Onze waarden zijn: vrijheid, democratie, sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Centraal staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan. Een fatsoenlijke samenleving ontstaat waar vrijheid, solidariteit en verantwoordelijkheid elkaar de hand reiken.