Commissielid

Pieter Blank

Pieter Blank

Commissielid Bestuur en middelen en kandidaat raadslid

Ben Spandauw

Ben Spandauw

Commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen en kandidaat raadslid

John Kassander

John Kassander

Commissielid Bestuur en middelen / fractie penningmeester en kandidaat raadslid