Kunst, cultuur, religie

Mensen moeten zich kunnen ontplooien, op allerlei gebied. In Nederland kunnen alle mensen hun cultuur en/of religie beleven op hun eigen wijze, daarbij rekening houdend met anderen.