12 juni, van 19:30 tot 21:30, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Commissievergaderingen Bestuur en Middelen, Maatschappelijke Ontwikkelingen en Stadsontwikkeling en Beheer