Welkom bij de PvdA Den Helder

Welkom op de website van de PvdA afdeling Den Helder. Onze afdeling spant zich in om deze site zo toegankelijk en compleet mogelijk te maken en te houden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris. (Kijk bij ‘wie is wie’)

Raad mag voorstel doen over renovatie stadhuis 9 miljoen of 13 miljoen euro

1 december 2016

Het college van B&W komt  niet zelf met een  voorstel voor de renovatie van het stadhuis maar laat de keuze over aan de gemeenteraad. Renovatie voor 9 miljoen of 13 miljoen. Hieronder volgt het schrijven van het college aan de raad. Op de komende ledenvergadering van 14 december zal de PvdA fractie deze vraag ook voorleggen

lees verder »

Laatste keer steun aan schouwburg de Kampanje

29 november 2016

De gemeenteraad helpt met 19 stemmen voor en 10 tegen De Kampanje aan een nieuwe geldimpuls. Dat was de uitkomst van de beraadslagingen maandagavond over de vraag van de schouwburg om steun van de gemeente bij het rondbreien van de exploitatie voor 2017. De verhuizing naar de oud-nieuwbouw op Willemsoord en de extra investeringen in

lees verder »

Beantwoording schriftelijke vragen over Airport Den Helder

28 november 2016

Aan de fractie PvdA i.a.a. de leden van de Gemeenteraad Op 26 oktober 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld: Vraag 1.Is de financiële positie van Airport Den Helder momenteel gezond? Vraag 2.Is de financiële positie van Airport Den

lees verder »

Adnan Tekin door PvdA NH fractie voorgedragen als Gedeputeerde 

28 november 2016

Na het plotselinge overlijden van Gedeputeerde Tjeerd Talsma op 1 november jl. heeft de PvdA fractie NH unaniem besloten om Adnan Tekin (Amsterdam, 1972) voor te dragen voor de post van Gedeputeerde Natuur, Milieu, Schiphol en Arbeidsmarkt. Adnan Tekin werd in maart 2011 lid van de Provinciale Staten namens de PvdA en was sindsdien verantwoordelijk

lees verder »

14 december ledenvergadering

door Maja de Jong op 26 november 2016

Uitnodiging tot het bijwonen van de ledenvergadering van de PvdA Den Helde Datum: woensdag 14 december 2016 Plaats: De Draaikolk, Dollardlaan 202,  Den Helder Aanvang: 19.30 uur. Agenda: Mededelingen Bestuurszaken: Begroting 2017 Overige bestuurszaken De PvdA heeft in de Raad een aantal belangwekkende successen weten te behalen hier zal een toelichting op gegeven worden: Peter

lees verder »

Windmolens op zee positief voor Den Helder

19 november 2016
Foto Wageningen UR

Bijgevoegd bij deze raadsinformatiebrief doen wij u de brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer met het onderwerp Onderzoeksrapporten Stichting Vrije Horizon over windenergie, aangeboden door Lindblom (d.d.15 november 2016) toekomen. kabinetsreactie_op_twee_onderzoeksrapporten_en_een_white_paper_over_wind_op_zee In deze brief informeert de minister de Tweede Kamer over het feit dat hij vasthoudt aan de ‘routekaart’ die

lees verder »

Geslaagde ontmoeting Texel en Den Helder

16 november 2016
Foto PvdA Den Helder

Op de nieuwe veerboot van de TESO genaamd “Texelstroom” vond afgelopen zaterdag 12/11 een ontmoeting plaats tussen de plaatselijke PvdA afdelingen van Texel en Den Helder. Het initiatief voor dit  gesprek is genomen door de beide fractievoorzitters. Doel om elkaar weer eens te spreken en kennis te maken en om met elkaar te spreken over de verkeersafwikkeling van

lees verder »

PvdA Texel en Den Helder spreken elkaar

8 november 2016

De besturen en fracties van de Texelse en Helderse Pvda treffen elkaar komende zaterdag 12 november. Naast een kennismaking zal de bijeenkomst ook worden gebruikt om elkaar te spreken over de problematiek van de verkeersafwikkeling van het TESO verkeer van en naar Texel. Het is  een goede zaak om elkaar hierover te spreken en te ondersteunen

lees verder »

Motie fonds begraafplaats door college en raad overgenomen

8 november 2016

De PvdA motie om te komen tot het instellen van een fonds welke het mogelijk maakt om grafzerken en grafmonumenten die vanuit historisch perspectief voor Den Helder van belang zijn te kunnen onderhouden en te restaureren is aangenomen. De fractie kreeg hiervoor steun van de gehele gemeenteraad. Ook het college steunde het voorstel van harte.

lees verder »