Welkom bij de PvdA Den Helder

Welkom op de website van de PvdA afdeling Den Helder. Onze afdeling spant zich in om deze site zo toegankelijk en compleet mogelijk te maken en te houden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris. (Kijk bij ‘wie is wie’)

PvdA vraagt onderzoek naar mogelijke overbelasting wijk oud Den Helder

door Peter de Vrij op 15 oktober 2017

In de wijk Oud Den Helder wordt bovenmatige overlast ervaren door de wijkbewoners ten gevolge van onder andere GGZ-cliënten welke er begeleid wonen. Tijdens de wijkbezoeken in Oud Den Helder is de PvdA hierover regelmatig door de wijkbewoners op gewezen en is een brief van enkele bewoners doorgeleid naar de burgemeester. De gemeente is inmiddels

lees verder »

Bezoek aan de Hortus Overzee, de geheimen tuinen van Den Helder, geslaagd.

15 oktober 2017

De afdeling kan terugkijken op een geslaagd bezoek aan de Hortus Overzee. Een groot aantal leden had zich opgegeven om deel te nemen aan het bezoek aan de Hortus Overzee.Botanisch kassencomplex Hortus Overzee is een ware attractie in de binnenstad van Den Helder, op 5 minuten lopen van het station. Een exotische oase midden tussen de

lees verder »

Kandidatenlijst PvdA Den Helder ongewijzigd vastgesteld

12 oktober 2017

De leden van de PvdA hebben tijdens de ledenvergadering op donderdagavond 12 oktober de kandidatenlijst ongewijzigd vastgesteld. De door onafhankelijk voorzitter Rutger-Jan Bredewold ( PvdA Hollands Kroon) geleidde vergadering verliep snel en soepel. Het bestuur met ondersteuning van een adviescommissie was na afloop tevreden over de uitkomst. De lijst is een mengelmoes van ervaren politici

lees verder »

PvdA Den Helder presenteert advies-kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2018

8 oktober 2017

De PvdA Den Helder heeft de advies-kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend gemaakt. Lijsttrekker Peter de Vrij spreekt over “een prachtige, sterke en toegewijde lijst kandidaten die zich gaan inzetten om Den Helder elke dag weer een stukje mooier te maken.” Op 12 oktober stellen de leden van de Helderse PvdA de definitieve volgorde van

lees verder »

Raadsvoorstel renovatie stadhuis

door Peter de Vrij op 4 oktober 2017

Verklaring wethouders VVD, D66, CDA en PvdA bij behandeling over renovatie stadhuis Begrotingswijziging Renovatie stadhuis Raadsbesluit renovatie stadhuis Raadsvoorstel renovatie stadhuis Drs. F. Bijlweg

lees verder »

VVD stapt uit coalitie met Stadspartij, CDA, D’66 en PvdA. Coalitie gaat nog door.

door Peter de Vrij op 4 oktober 2017

De VVD is dinsdag uit de coalitie met CDA, D66, PvdA en Stadspartij gestapt. Directe aanleiding is de discussie over de renovatie van het stadhuis. Een meerderheid van het college heeft uitgesproken bedenkingen te hebben bij het renovatievoorstel. Het raadsvoorstel zal wel worden doorgeleid naar de raad. Een vreemde en voor de VVD niet uit

lees verder »

Met de PvdA Den Helder naar de Hortus Overzee

2 oktober 2017

Beste partijgenoten, De Partij van de Arbeid Den Helder nodigt u uit op zaterdag 14 oktober 2017 voor een leuke middag in de HORTUS Overzee, Soembastraat 83 (voorheen Oranjerie De Groene Parel). U bent welkom als lid maar ook uw familie en kinderen zijn van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur met koffie/ thee

lees verder »

Uitnodiging voor de ledenvergadering, vaststellen kandidatenlijst verkiezingen!

door Maja de Jong op 29 september 2017

Uitnodiging voor de kandidaat stellende ledenvergadering Datum: donderdag 12 oktober 2017, Tijd: 19.30 uur Plaats: De Draaikolk, Dollardlaan 202 Den Helder   Agenda: 1. Notulen vergadering 19 september 2017 2. Punten uit de vorige vergadering die nog moeten worden afgehandeld: Opvang verwarde personen (Andries). Uitbreiding kanoroute met een dwarsroute naar het Amstelmeer (Aukelien), Kan Zeestad

lees verder »

Onderzoek naar win-win voor haven en waddennatuur

27 september 2017
Foto http://hermanslittlecorner.blogspot.nl

Op 26 september besloten Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland om onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkeling van de haven van Den Helder. Dit onderzoek is onderdeel van het samenwerkingsprogramma De Kop Werkt! Het gaat dan niet om een onderzoek naar geld en wegen, maar naar hoe de haven zich zo goed mogelijk kan

lees verder »

Voorstel renovatie stadhuis naar gemeenteraad

door Peter de Vrij op 20 september 2017

Om uitvoering te kunnen geven aan de opgedragen motie voor de renovatie van het stadhuis dient de raad € 8,80 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie en de gemeentelijke organisatie tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders te huisvesten.  De fractie heeft zich voor renovatie uitgesproken mits de kosten niet meer dan € 9 miljoen zijn. Er zijn

lees verder »