Welkom bij de PvdA Den Helder

Welkom op de website van de PvdA afdeling Den Helder. Onze afdeling spant zich in om deze site zo toegankelijk en compleet mogelijk te maken en te houden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris. (Kijk bij ‘wie is wie’)

Kindpakket voor start nieuw schooljaar

16 augustus 2017

Wie in aanmerking komt voor het gemeentelijke Kindpakket en bekend is bij onze afdeling Sociaal Domein, heeft – als het goed is – deze week de waardebonnen in de bus gekregen om vóór de start van het nieuwe schooljaar schoolspullen voor de kinderen te kunnen kopen. Heeft de afdeling geen gegevens van u maar denkt

lees verder »

Kindpakket nog voor schooljaar begint

12 juli 2017

Voor de start van het nieuwe schooljaar worden aan kinderen, in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, uit gezinnen waarbij het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm, vouchers beschikbaar gesteld ter waarde van € 150. Deze zijn te besteden bij Helderse winkeliers die aan de actie mee doen. Het geld kan

lees verder »

Stand van zaken verplaatsing coffeeshops

21 juni 2017

De Koningstraat en omgeving wordt omgevormd tot een aantrekkelijke gemengde woonbuurt. Met buurtbewoners en gemeenteraad is afgesproken dat de drie coffeeshops verplaatst gaan worden. Op dit moment worden diverse locaties verkend. We begrijpen heel goed dat de mogelijke komst van een coffeeshop vragen kan oproepen bij bewoners. We proberen alle stappen daarom zo zorgvuldig mogelijk

lees verder »

Voorstel GGD unaniem aangenomen in Raad

door Peter de Vrij op 20 juni 2017

In de  raad is afgelopen maandag 19/6  de jaarrekening 2016 en begroting 2018 van de GGD besproken. Wij waren als fractie  onaangenaam verrast dat er bijna        € 500.000,- is moeten worden afgeschreven op een mislukte aanbesteding. Wij constateerden dat de jaarrekening 2016 afgesloten is met een tekort van € 451.000, voornamelijk door het moeten nemen van een

lees verder »

Netwerk opgestart om eenzaamheid te bestrijden in Den Helder

14 juni 2017

Den Helder pakt eenzaamheid van haar inwoners aan door het opstarten en vergroten van het netwerk van organisaties die eenzaamheid willen aanpakken. Op donderdag 8 juni hebben zo’n 30 organisaties een intentieverklaring getekend om eenzaamheid in Den Helder daadwerkelijk en doeltreffend te verminderen door samen te werken aan betere signalering en aanpak van eenzaamheid. Eenzaamheid

lees verder »

PvdA in de buurt. Tevredenheid in Kruiszwin 41 t/m 5

door Peter de Vrij op 10 juni 2017

Zaterdag 10 juni was het weer tijd voor #PvdAindebuurt! Honderden PvdA-vrijwilligers en politici in het land zijn die dag de buurten ingegaan  met de vraag ‘hoe het gaat met jouw buurt?’. Ook in Den Helder  waar,  onder aanvoering van PvdA politici Peter de Vrij en Pieter Blank,  de vrijwilligers Kruiszwin 41 t/m 45 in Julianadorp

lees verder »

PvdA in de buurt

8 juni 2017

Zaterdag 10 juni is het weer tijd voor PvdA in de buurt. Vrijwilligers en politici van de Helderse Pvda gaan die dag de buurt in met de vraag ‘ hoe het gaat met jouw buurt’ Al eerder bezocht de PvdA succesvol andere wijken in Den Helder. Zaterdag bezoekt de PvdA de wijk Kruiszwin inJulianadorp van 10.30 –

lees verder »

Wij zoeken kandidaat raadsleden en steunfractieleden voor de periode 2018-2022

6 juni 2017

Wij zoeken kandidaat raadsleden en steunfractieleden voor de periode 2018-2022. Een krachtige PvdA in de coalitie of oppositie is nodig om Den Helder duurzamer, mooier en socialer te maken. Daarbij kan jouw inzet het verschil maken. Wij zijn op zoek naar diegene die zich betrokken voelt bij de gemeente Den Helder en die zich in

lees verder »

Kaderbrief 2017. Algemene Beschouwingen op 28 juni

3 juni 2017

Ter voorbereiding op de begroting van 2018 bespreekt de gemeenteraad de komende periode welke koers zij willen varen met onze gemeente. Eerst bepalen welke keuzes wij willen maken dan pas de financiën er bij betrekken. In deze kaderbrief 2018-2021 laat het college van B&W bestaande uit de coalitiepartijen Stadspartij, VVD, CDA, D66 en PvdA zien wat

lees verder »

Jaarrekening 2016 sluit af met € 4.171.000 voordelig

door Peter de Vrij op 3 juni 2017

Met deze jaarstukken over 2016 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee verbonden financiën. De stukken zijn onderaan deze pagina te downloaden. ​Het jaarverslag ​bestaat uit: ​ De programmaverantwoording ​De paragrafen De programmaverantwoording ​is verdeeld over twaalf beleidsprogramma’s. ​Per programma leggen wij met behulp van de “3W-vragen” uit de begroting verantwoording

lees verder »