Welkom bij de PvdA Den Helder

Welkom op de website van de PvdA afdeling Den Helder. Onze afdeling spant zich in om deze site zo toegankelijk en compleet mogelijk te maken en te houden. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze afdelingssecretaris. (Kijk bij ‘wie is wie’)

Verplaatsen cardiologische zorg voor fractie onaanvaardbaar en niet bespreekbaar

9 augustus 2016

De gemeenteraad heeft zich maandagavond tijdens een ingelaste raadsvergadering unaniem uitgesproken tegen het verplaatsen van de klinische cardiologische zorg naar Alkmaar. De PvdA fractie heeft gesteld dat het niet gewenst is om het in 2014 vastgestelde locatie profiel te wijzigen. Hierin zijn een aantal zaken vastgesteld die nog steeds niet zijn veranderd; acute zorg, geboortezorg,

lees verder »

De kranige honderdjarige Corrie Mutters is zaterdag gehuldigd door PvdA-wethouder Trees van der Paard.

7 augustus 2016

Onderstaand stuk is gekopieerd van de website van het Noordhollands Dagblad DEN HELDER – De kranige honderdjarige Corrie Mutters is zaterdag gehuldigd door PvdA-wethouder Trees van der Paard. Mevrouw Mutters was blij dat een socialiste namens het gemeentebestuur haar verjaardag luister bij kwam zetten, want ze kwam zelf uit een rood nest en is nog

lees verder »

Rechercheurs Den Helder naar Alkmaar

3 augustus 2016

De districtsrecherche verdwijnt mogelijk uit Den Helder en Hoorn en wordt gecentraliseerd in Alkmaar.Burgemeester Koen Schuiling heeft dit antwoord geschreven op vragen van de fractie, die vreest dat dit slecht is voor de opsporingscapaciteiten in Den Helder. De Districtsrecherche is werkzaam binnen het district Noord-Holland Noord en richt zich op ernstige criminaliteit zoals straatroven en

lees verder »

Nieuwe voorzitter kring Noordkop

31 juli 2016

Milena Hilstra, lid Gewestelijk bestuur PvdA sinds 19 maart 2016. Milna is vanuit het gewestelijk bestuur voorzitter van de kring Noordkop. De kring Noordkop is een samenwerkingsverband tussen PvdA afdelingen van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. Ik woon op Texel, ben 35 jaar en heb twee kinderen. In het dagelijks leven werk ik

lees verder »

Cardiologische hulp in ziekenhuis vertrekt (nog) niet uit Den Helder

26 juli 2016
Foto voormalig gemeenteziekenhuis Den Helder

Op 5 juli jl. en hedenmiddag 26 juli heeft het college van BenW met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep overleg gevoerd over de locatie Den Helder, voorheen het Gemini ziekenhuis. Dat overleg heeft plaatsgevonden op basis van de in 2014 gemaakte afspraken die – met de toen geheten MCA-Gemini Groep – zijn

lees verder »

Fractie stelt vragen over mogelijk verdwijnen politierecherche uit Den Helder

26 juli 2016

De (steun) fractie van de PvdA heeft het schriftelijke vragen gesteld over het mogelijk verdwijnen van de politierecherche uit Den Helder. De fractie heeft vernomen dat de korpsleiding van politie in onze regio de recherche in 2018 wil centraliseren in Alkmaar. De fractie vraagt het college om opheldering en stelt de navolgende vragen 1. Is

lees verder »

Zonneweide Kooypunt komt in zicht

2 juli 2016

Noord-Holland geeft als eerste provincie in Nederland ruimte aan zonneparken (tot 25 hectare) in het buitengebied. Provinciale Staten stelden de spelregels hiervoor vast. In oktober 2014 heeft de fractie van de PvdA het college van B&W schriftelijk gevraagd of het mee wil werken aan het plan om bij Kooypunt een grote zonneweide te realiseren? Door

lees verder »

Wijkbezoek college en raad aan Julianadorp

door Peter de Vrij op 30 juni 2016

Woensdag 29 juni was de gemeenteraad en het college van B&W op wijkbezoek in Julianadorp. Na ontvangst in het MFC t’Dorpshuis aan het Middelzand vertrok het gezelschap waaronder de gehele PvdA fractie in opperbeste stemming naar Vliet 60. Het jongerencentrum in Julianadorp dat door de afgelopen jaren heen een vaste plaats heeft verworden in activiteiten gericht op de jeugd.

lees verder »

Voormalig postkantoor opknappen en verkopen

30 juni 2016

Bureau Urban Resort ontwikkelde vorig jaar twee scenario’s voor het voormalig postkantoor: ‘Rob Scholte Museum’ (scenario 1) en een tenderverkoop (scenario 2). In oktober 2015 besloot het college van burgemeester en wethouders op basis van de uitwerking van bureau Urban Resort, scenario 1 ‘Rob Scholte Museum’ verder uit te werken, zoals gepresenteerd in uw commissie

lees verder »

Terugblik algemene beschouwingen

door Peter de Vrij op 26 juni 2016

De fractie heeft de algemene beschouwingen met een goed gevoel afgesloten. Een aantal moties is door de PvdA ingediend; een motie over de kwaliteit van het openbaar groen; een motie over het creëren van banen; een motie over het realiseren van de Karel Doormanbrug; een motie of de leegstand in de binnenstad; een motie Pruiksma

lees verder »