Milieu en gezondheid

Het milieu heeft allerlei verschijningsvormen: de stoep voor je eigen huis of de luchtkwaliteit van je eigen stad. De kwaliteit van ons milieu is belangrijk voor ons, huidige bewoners van Nederland, maar vooral ook voor de generatie(s) ná ons. We zijn er zuinig op en verspillen geen energie. We stimuleren duurzame energie(opwekking) Gezondheid is een recht voor ons allen. Daarom een goede, betaalbare gezondheidszorg, voor jong en oud! Dat is een maatstaf voor beschaving.