Standpunten

Zoeken

Iedereen doet mee!

De PvdA is een solidaire partij waarin alle mensen in Nederland niet alleen uitgenodigd, maar ook uitgedaagd worden om méé te doen. Ongeacht sexe, leeftijd, ras, cultuur, overtuiging enz. We zien om naar elkaar. Nadruk ligt op emancipatie en participatie.

Lees verder

Kunst, cultuur, religie

Mensen moeten zich kunnen ontplooien, op allerlei gebied. In Nederland kunnen alle mensen hun cultuur en/of religie beleven op hun eigen wijze, daarbij rekening houdend met anderen.

Lees verder

Milieu en gezondheid

Het milieu heeft allerlei verschijningsvormen: de stoep voor je eigen huis of de luchtkwaliteit van je eigen stad. De kwaliteit van ons milieu is belangrijk voor ons, huidige bewoners van Nederland, maar vooral ook voor de generatie(s) ná ons. We zijn er zuinig op en verspillen geen energie. We stimuleren duurzame energie(opwekking) Gezondheid is een recht voor ons allen. Daarom een goede, betaalbare gezondheidszorg, voor jong en oud! Dat is een maatstaf voor beschaving.

Lees verder

Werk, opleiding of naar school!

Wanneer het maar kan, heeft iemand werk. Anders wordt er toegeleid naar werk en/of men volgt een opleiding of training. Jongeren zitten op school, volgen een opleiding of zitten in een werk-leertraject. De komende 4 jaar wordt hier met nadruk invulling aan gegeven volgens Wet Investering Jongeren WIJ.

Lees verder

Wonen in je eigen, veilige buurt!

Wonen doet een ieder op zijn of haar manier. Maar wonen doe je niet alleen; je houdt rekening met anderen. Woningen zijn betaalbaar, voldoen aan de eisen van deze tijd en zijn – indien noodzakelijk – aangepast aan de bewoners. Ieder mens heeft het recht om zo lang mogelijk in de eigen woning te (kunnen) blijven wonen. Mensen in een buurt zien om naar elkaar en helpen elkaar waar nodig.

Lees verder