Waarom u bij de waterschapsverkiezingen op de PvdA stemt!

1 maart 2019

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten en voor de leden van het Algemeen Bestuur Waterschap. Hè, het wat??? Jazeker, ook de waterschappen kennen verkiezingen. En waarom u dan op de PvdA stemt!

Twee vragen die schreeuwen om een antwoord.

Vraag 1: Die waterschappen doen toch gewoon hun werk, die functioneren eigenlijk prima dus waarom dan verkiezingen?

Wel, de waterschappen doen inderdaad wat ze moeten doen. Zij zorgen voor voldoende en schoon water. Dus geen overstromingen (waterveiligheid) maar ook niet een tekort zoals de afgelopen lange periode van droogte. En het waterschap zuivert het ingezamelde rioolwater. Dat kost allemaal geld, veel geld en daarvoor mogen de waterschappen belasting heffen. Wij allemaal krijgen daarvoor een zuiveringsheffing (afhankelijk van het aantal personen in een gezin), de watersysteemheffing en in sommige gemeenten ook een wegenheffing (waar het waterschap nog de buitenwegen beheert). Dat is precies de reden dat we mogen (en moeten) stemmen. In de komende verkiezingen bepalen we de samenstelling van (een deel van) het algemeen bestuur. Er zijn in Hollands Noorderkwartier 30 zetels waarvan er al 7 zonder verkiezingen zijn toegewezen (agrariërs, bedrijfsleven en natuurterreinen), de overige 23 worden verdeeld op grond van het stemmenaantal. Kortom, geen belastingheffing zonder dat de belastingbetalers via hun gekozen vertegenwoordigers er over kunnen meebeslissen.

Vraag 2: Op wie moet je stemmen, wat zijn de verschillen?

Er doen waarschijnlijk landelijke partijen mee (zoals VVD, CDA, 50plus en PvdA) naast een aantal specifieke ‘water’-partijen (zoals Groen, Water en Land; Water Natuurlijk; Algemene Waterschapspartij en Boeren Burgers Waterbelang). De verschillen zijn niet erg groot. Een dijk is een dijk en waterzuivering is waterzuivering. Of toch niet?

Dus waarom PvdA stemmen?

Welnu, een stem op de PvdA betekent dat we bij dijkversterkingen veel meer de oplossing zoeken in zogenaamde ‘zachte’ versterkingen (zand in plaats van steen of beton of constructies met damwanden)

Bij het heffen van de waterschapsbelasting willen we de lasten eerlijk verdelen en de stedelingen minder laten betalen dan bedrijven en agrariërs.

We willen de kwijtschelding (geïnitieerd door de PvdA) ruimhartig blijven toepassen voor iedereen die onder het bijstandsniveau leeft.

We eisen van onszelf en de bedrijven waarmee we werken een sociaal en duurzaam werkgeverschap.

De PvdA vraagt meer aandacht (en geld) voor het historisch watererfgoed (de molens, gemalen en sluizen in het landschap).

En het belangrijkste, we laten het waterschap optimaal voorbereiden op klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Natuurlijk voorkomt het waterschap in zijn eentje niet het smelten van ijskappen maar de PvdA wil dat het waterschap als derde energieverbruiker van Noord-Holland in een sneller tempo klimaatneutraal wordt en de CO 2 uitstoot rap terugdringt.

Fijko van der Laan

PvdA , Lijst 5, nummer 3