Door op 4 oktober 2017

VVD stapt uit coalitie met Stadspartij, CDA, D’66 en PvdA. Coalitie gaat nog door.

De VVD is dinsdag uit de coalitie met CDA, D66, PvdA en Stadspartij gestapt. Directe aanleiding is de discussie over de renovatie van het stadhuis. Een meerderheid van het college heeft uitgesproken bedenkingen te hebben bij het renovatievoorstel. Het raadsvoorstel zal wel worden doorgeleid naar de raad. Een vreemde en voor de VVD niet uit te leggen gang van zaken. Daarnaast kan de VVD zich niet vinden in de totstandkoming en inhoud van de begroting die voorligt.

Woensdag heeft VVD wethouder Bob Haitsma zijn ontslag aangeboden aan de voorzitter van de Gemeenteraad. Aanleiding is het uit de coalitie stappen van de VVD.

Het uit de coalitie stappen van de VVD en het opstappen van wethouder Haitsma geeft wel reden voor de coalitiegenoten om te overleggen binnen de fracties.

Als PvdA fractie zijn wij van mening dat de coalitie de komende periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen af dient te maken. De coalitie heeft nog een meerderheid. Op 12 oktober spreken wij de leden tijdens de ledenvergadering om te spreken over de extra gelden welke voor de renovatie van het stadhuis worden gevraagd. Dan ook kan de positie van de PvdA in de coalitie aan de orde komen.

De fractie is van mening dat het opstappen van wethouder Haitsma een treurig moment is voor hem en de stad. Het is altijd vervelend als je moet opstappen doordat de partij iets anders wil en het niet aan eigen handelen ligt. Wij danken hem voor de samenwerking en zijn inzet voor onze stad.

D66, CDA en Stadspartij komen nog bijeen om hun positie nader te bepalen. Maar D66 is volgens de fractievoorzitter ook niet van plan uit de coalitie te stappen. Het CDA geeft aan bij monde van hun fractievoorzitter aan nog niet zover te zijn om uit de coalitie te stappen. Ook Stadspartij lijkt de intentie te hebben om de rit uit te zitten.

Peter de Vrij
fractievoorzitter