Vroegtijdig signaleren van schuldproblemen, nieuw beleid op komst

19 oktober 2017

In het bestuursakkoord 2015 – 2018 Den Helder Perspectief zijn afspraken gemaakt over de speerpunten in de huidige coalitieperiode. Een daarvan was het aanscherpen van het armoedebeleid. Een voor de PvdA belangrijk onderwerp. In het voorjaar van 2017 heeft de gemeenteraad van Den Helder ingestemd met het nieuwe beleidsdocument, de nota armoedebeleid: Meedoen! Om gevolg te geven aan de beleidsdoelstellingen uit de armoedenota en aan andere goede initiatieven die de gemeente Den Helder bezighoudt komt PvdA wethouder Trees van der Paard met nieuw beleid om te voorkomen dat mensen dieper in de schulden raken.

Twee maanden de huur niet betaald én een achterstand bij de energieleverancier of belastingdienst? Dan is daar iets aan de hand. Dan komt er iemand langs.

Het vroegtijdig signaleren van schuldproblemen om mensen met die problemen te helpen uit de schulden te komen. ,,Door hen te helpen met inzicht krijgen in hun financiële situatie’’, zegt de wethouder, ,,of misschien wel door het meest acute probleem weg te nemen. Betalen wij eerst die twee maanden achterstand, zodat er even ’lucht’ is om de problemen op te lossen,’’ verteld de wethouder aan het Noordhollands Dagblad.

Dat is namelijk het nieuwe beleid dat wethouder Trees van der Paard (PvdA, cultuur, onderwijs, armoede) introduceert: het vroegtijdig signaleren van schuldproblemen om mensen met die problemen te helpen uit de schulden te komen. ,,Door hen te helpen met inzicht krijgen in hun financiële situatie’’, zegt de wethouder, ,,of misschien wel door het meest acute probleem weg te nemen. Betalen wij eerst die twee maanden achterstand, zodat er even ’lucht’ is om de problemen op te lossen.’’

Vaak worden problemen namelijk snel erger als mensen het overzicht niet meer hebben in hun financiële malaise. Maken enveloppen niet meer open, aanmaningen worden verhoogd, er komen deurwaarderskosten bovenop, enzovoorts. Met deze aanpak hoopt Den Helder dat scenario voor te zijn. Per jaar zouden zo zevenhonderd Nieuwediepers uit de problemen moeten worden geholpen.

Er zijn al vergelijkbare initiatieven, bijvoorbeeld door Woningstichting Den Helder, maar nu wordt alles samen gebundeld en komt de coördinatie bij de gemeente. Met enerzijds de instanties en bedrijven die achterstanden melden en anderzijds andere ’netwerkpartijen’ die vervolgens op pad gaan om schuldenaren te helpen. Dat kan een gemeenteambtenaar zijn – de afdeling Sociaal Domein is flink groter geworden – of een medewerker of vrijwilliger van bijvoorbeeld Humanitas, Mee & De Wering of de Kredietbank.

Deze coalitie noemde armoedebeleid bij aantreden een prioriteit, omdat financiële problemen ’zowel volwassenen als kinderen beletten actief deel te nemen aan de samenleving’. In Den Helder leven zo’n 4.200 gezinnen tegen de bijstandsnorm. Dat zijn ongeveer 16.000 mensen. Overigens is niet gezegd dat zij ook allemaal schuldproblematiek hebben; bovendien zitten er ook mensen met hogere inkomens wel in de problemen. Bijvoorbeeld omdat ze een onverkoopbaar koophuis hebben.

Dit beleid richt zich op iedereen bij wie sprake is van een ’complexe schuldsituatie’. Daar zijn er nu al zo’n vijftienhonderd gevallen van bekend, aldus de wethouder. Het nieuwe beleid gaat komend jaar in en loopt tot in elk geval 2021, is de bedoeling.

( bron:  Noordhollands dagblad- Helderse Courant)