Voorcongres zaterdag 13 oktober 2018

30 september 2018

Je wordt van harte uitgenodigd op zaterdag 13 oktober 2018.

Dan organiseert de Partij van de Arbeid Noord-Holland een voorcongres. Op dit voorcongres worden de verkiezingsprogramma’s besproken en worden de lijsttrekkers gekozen voor de Provinciale Staten en de waterschappen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Amstel, Gooi en Vecht.

Alle leden uit Noord-Holland zijn welkom en hebben individueel stemrecht. Het voorcongres is van 10:00 – 13:00 uur en vindt plaats in het Huis van Hilde, achter het station Castricum.

Op het voorcongres van zaterdag 13 oktober gaan we de gemaakte opmerkingen, amendementen en moties bespreken, waarbij sommige door het bestuur en fractie zullen worden overgenomen. Deze worden dan niet besproken, sommige met dezelfde strekking zullen eventueel worden gebundeld. Op basis van de uitkomsten van het voorcongres worden de uiteindelijke verkiezingsprogramma’s opgesteld.
De leden stellen op de gewestelijke vergadering van zaterdag 10 november 2018 de programma’s definitief vast.

Zet dus vast de volgende data in je agenda.

10 november gewestelijke vergadering Vaststellen verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten

15 december regiodag/ gewestelijke vergadering in het teken van de campagne!

Alles in het Huis van Hilde, Westerplein 6, Castricum. Het Huis van Hilde ligt aan de achterzijde van NS station Castricum. Parkeren bij Huis van Hilde en NS station Castricum is gratis.

Namens het Bestuur van het gewest Noord-Holland,
Thelma Pondaag, secretaris