Door Peter de Vrij op 21 april 2018

Vervolg coalitiebesprekingen

Op woensdagmiddag 18 april  zijn Maja de Jong en Peter de Vrij namens de PvdA Den Helder op bezoek geweest bij de door Beter voor Den Helder aangestelde nieuw benoemde (in)formateur Jan Nagel.

Het was een kort en bondig gesprek waarbij Jan Nagel mogelijkheden onderzocht om te komen tot een coalitie zonder VVD, CDA en D’66. De vraag waar ziet de PvdA mogelijkheden om eventueel deel te willen nemen aan een coalitie?.
Hierbij is aangegeven dat wij niet zullen deelnemen aan een coalitie waaraan de PVV zal meedoen. Een coalitie van Beter voor Den Helder (6) aangevuld met Christen Unie (2), Stadspartij (2) , Seniorenpartij (2), Behoorlijk Bestuur (1), Gemeentebelangen (1) aangevuld met de 2 zetels van de PvdA heeft wegens grote kans op instabiliteit niet de voorkeur en zal door ons niet worden gesteund.

Wij hebben verder aangegeven dat Beter voor Den Helder in belang van de stad zal moeten bewegen. Met name de blokkade richting VVD en CDA zou moeten worden opgeheven. De PvdA ziet graag een grote stabiele coalitie en is bereid daar aan deel te nemen. Alle partijen in Den Helder zijn het erover eens dat de stijl van besturen dient te veranderen dat kan dus geen beletsel zijn.

(In)formateur Jan Nagel zal nadat hij alle partijen heeft gesproken komen met een voorstel om een coalitie te kunnen gaan vormen. Met die partijen die dan zullen meedoen zullen er vervolgens inhoudelijke gesprekken gestart worden.

Een vraag of een eventuele motie van wantrouwen uitgesproken op de komende raadsvergadering naar de burgemeester door de PvdA gesteund zal worden is door ons voor 100% negatief beantwoord. De PvdA zal dat op geen enkele wijze steunen.

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij