Verpleegkundigen trekken de PvdA-kar in Den Helder.

7 maart 2018

De datum 21 maart 2018 staat ongetwijfeld rood omcirkeld in de agenda’s van Peter de Vrij en Monica Anthonijsz. Op die dag zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en deze beide verpleegkundigen gaan ervoor. Peter, in september unaniem door de Helderse Pvda-afdeling gekozen als lijsttrekker is de oude rot in de politiek. Monica, op nummer 2, is helemaal nieuw maar straalt enthousiasme en veel vertrouwen in de toekomst uit. Met dit duo gaat de Helderse PvdA de campagne in, op de voet gevolgd door een lijst die zich die zich het best laat omschrijven als een evenwichtige mix van ’door de wol geverfd en ervaren’ en ‘nieuw en leergierig’.

Uit de praktijk
Monica en Peter zijn beiden verpleegkundigen. Peter werkt als Verpleegkundig Specialist in een verpleeghuis, Monica is wijkverpleegkundige. Op mijn vraag hoe zij ertoe kwam om zich voor de kieslijst aan te melden antwoordt zij: “Ik ben gevraagd. Ik volgde de Helderse politiek al een hele poos, vooral via de sociale media. Ik heb wel een poosje moeten nadenken voor ik ja zei. Maar nu ga ik er dan ook voor”. Peter vult aan: ‘ik wil me opwerpen als coach en mentor voor Monica. Ze is nieuw maar dat is een pre. Een frisse blik op onze lokale politiek, dat is wat we nodig hebben”.

Sociale domein
En als jullie dan straks in de gemeenteraad zitten…? Het zou voor de hand kunnen liggen dat je als verpleegkundige-toch iedere dag met zorg en welzijn van mensen bezig – gaat kiezen voor een portefeuille in het sociale domein. Monica heeft daarover nog niet echt nagedacht. Ze staat open voor alle onderwerpen waar de lokale politiek zich mee bezighoudt. Kennis van wat er -maatschappelijk – in de stad speelt, daar hebben beiden kandidaten veel van. Peter houdt zich in het verpleeghuis o.a. bezig met ouderen met dementie. Monica ervaart in haar professie de multi-problematiek die speelt onder ouderen en ( chronisch) zieken die nog thuis wonen.

Monica: ”Peter en ik hebben samen met een paar andere partijgenoten aan het verkiezingsprogramma geschreven. Dat programma zal onveranderlijk bol staan van gewenst sociaal beleid. In de wijk waarin ik werk is er veel GGZ-problematiek, veel stadsgenoten hebben hulp en ondersteuning nodig”. Peter onderschrijft dit: in de afgelopen jaren is er veel bezuinigd op het sociale domein. Dat moeten we repareren. Onze wethouder Trees van der Paard is in het afgelopen jaar met een eigen Helderse armoede-nota gekomen. Daar wordt op dit moment al het een en ander van uitgevoerd. Daarmee gaan wij uiteraard verder”.
Wat wordt de uitslag op 21 maart aanstaande? Peter: we gaan naar 3 zetels, wellicht kunnen we verdubbelen naar 4. Monica houdt het op 3. Maar nu eerst de campagne en hopen dat hard werken en goede, sociale ideeën zullen lonen