Verkiezingscampagne officieel van start.

Door Peter de Vrij op 24 februari 2018

Met een sloepentocht door de Helderse (fort)grachten is de Helderse PvdA de verkiezingscampagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gestart. Vooraf aan de vaartocht had de campagnecommissie zich er wel van verzekerd dat er geen ijs zou worden stukgevaren om zo te voorkomen dat een mooie schaatsbaan voor de komende week vernield zou kunnen worden . Dit was niet het geval, er lag geen ijs op de (fort)grachten.

Op deze zonnige maar koude vrijdagmiddag vroeg lijsttrekker Peter de Vrij aandacht voor een aantal zaken die voor de PvdA tijdens de komende verkiezingen speerpunten zijn;

  • De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet en de ondersteuning krijgt die nodig is.
  • In de gemeente Den Helder moet je fijn kunnen wonen, werken en recreëren.
  • Het zelfstandig blijven wonen van ouderen in de eigen buurt is het uitgangspunt. De toenemende vergrijzing en behoefte aan zorg voor langer thuiswonende ouderen vraagt om gepaste maatregelen op het gebied van betaalbare zorg en goede ondersteuning van mantelzorgers.
  • De PvdA wil de zelfredzaamheid van burgers vergroten, zodat zij zelf in staat zijn om hun omgeving beter leefbaar te maken. Dan kan onder meer door bewoners van wijken en buurten meer verantwoordelijkheid te geven. We willen dat de gemeente op een toegankelijke manier initiatieven van bewoners ondersteunt.
  • De PvdA wil dat niemand in Den Helder armoede ervaart. Met een helder minimabeleid ondersteunen wij de armste inwoners.
  • We willen de bereikbaarheid van Den Helder bevorderen door goed openbaar vervoer en vervoer via èn de N9 èn de N99. Daarnaast willen we het verkeer van en naar de haven en TESO beter laten doorstromen.
  • De PvdA wil ook zorgen voor meer verkeersveiligheid in de gehele stad. Den Helder blijkt procentueel het hoogst aantal verkeersongelukken te kennen van Nederland. We willen hierbij speciale aandacht besteden aan de kruising Schootenweg/Ravelijnweg en de kruising Schootenweg/Van Egmondstraat/Hendrik Baskeweg.
  • We willen de fiets-, wandel, ruiter-, en kanoroutes uitbreiden.

Wat betreft de sloepen- en kanoroutes vraagt de PvdA aandacht voor een aantal mogelijkheden om grachten en kanalen met elkaar te verbinden waardoor er een open doorvaarroute ontstaat waardoor de gehele stad kan worden rond- en doorgevaren. Nu is dat niet mogelijk. En dat is jammer gezien het feit dat rondvaren door de stad veel moois laat zien wat betreft natuur, historie, en gevels.  Toerisme is belangrijk voor Den Helder en  geeft veel inwoners de mogelijk tot werk, fulltime en parttime

De vaartocht gestart bij het zwembad in sloepen gevaren door ervaren zeekadetten van  het Helderse Zeekadetkorps bracht de PvdA o.a. door de liniegrachten langs fort Erfprins. Bij het ziekenhuis werd noodgedwongen uitgestapt omdat er geen vaarverbinding is met het Helderse Kanaal. Tijdens de tussenstop werd bij het voormalige stadhuis  de inwendige mens verwarmd met een heerlijke kop snert met roggebrood met spek. Hier werd de delegatie door de zeekadetten met sloepen weer opgepikt, nadat deze waren omgevaren. Via de Kerkgracht, Loodsgracht, Molengracht, Spoorgracht en Bassingracht kwamen men uit in de spoorweghaven om daar bij Fort Westoever te eindigen.

 

Wat een aantal PvdA’ers opviel tijdens de tussenstop bij het voormalig stadhuis en Helden der Zee plein was de matige staat van onderhoud van de stenen muren bij het monument voor prins Hendrik. Het metsel,- en voegwerk ziet er slecht uit en veel scheuren zijn zichtbaar in de stenen muren.

Met dank aan het Zeekadetkorps Den Helder Zeekadetkorps Den Helder
 

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij