Uitnodiging voor de ledenvergadering, vaststellen kandidatenlijst verkiezingen!