Door Maja de Jong op 29 september 2017

Uitnodiging voor de ledenvergadering, vaststellen kandidatenlijst verkiezingen!

Uitnodiging voor de kandidaat stellende ledenvergadering

Datum: donderdag 12 oktober 2017,
Tijd: 19.30 uur
Plaats: De Draaikolk, Dollardlaan 202 Den Helder

 

Agenda:

1. Notulen vergadering 19 september 2017

2. Punten uit de vorige vergadering die nog moeten worden afgehandeld:
Opvang verwarde personen (Andries).
Uitbreiding kanoroute met een dwarsroute naar het Amstelmeer (Aukelien),
Kan Zeestad doorgaan wat de provincie betreft (Aukelien)
Uitbreiding camping Noorder Sandt (Aukelien)

3. Introductie onafhankelijke voorzitter Rutger Jan Bredewold voor het gedeelte van de vergadering betreffende de kandidatenlijst.

4. Vaststellen kandidatenlijst:

5. Vaststellen verkiezingsprogramma:

6. Rondvraag

7. Sluiting