Stem PvdA, als Den Helder je lief is.

1 maart 2019

Aandacht voor Den Helder,

In de afgelopen 4 jaar heb ik mij binnen de Noord Hollandse Staten ingespannen om onze mooie stad Den Helder zoveel, en zo positief mogelijk op de kaart te zetten.

Als binnen de Statenvergadering het woord ‘Den Helder’ valt, draaien alle hoofden zich spontaan richting het buitenste bankje, links in de tweede ring. Want daar zit ik.

Wellicht zijn de collega Statenleden niet zozeer op míj als persoon geattendeerd, maar op mij als het Statenlid dat geen gelegenheid voorbij laat gaan om Den Helder onder Provinciale aandacht te brengen.

Aandacht genereren voor een onderwerp dat je na aan het hart ligt, is best lastig. Er zijn zovéél onderwerpen waarvoor door partijen, of individuele Statenleden, aandacht gevraagd wordt. Den Helder is er slechts één van. Toch denk ik dat het heel belangrijk is dat onze stad voortdurend in Haarlem onder de aandacht wordt gebracht. Want er is veel te doen en er zijn veel kansen voor onze stad.

Zo worden er in de komende Omgevingsverordening, voortkomend uit de Provinciale Omgevingsvisie, een aantal belangrijke rollen aan Den Helder toebedacht. De Provincie ziet onze haven en het directe achterland, als kansrijk gebied om energie vanaf zee (dus opgewekt door de windmolens voor onze kust) ‘te verwerken’. Ook zou onderhoud van windmolens op zee vanuit Den Helder kunnen gebeuren. Het past allemaal in de grote opdracht van de energietransitie, die natuurlijk ook in onze provincie moet gaan plaatsvinden.

Graag ga ik in de volgende Statenperiode dóór met het op de kaart zetten van onze mooie stad. Dat ik dat op een sociaal democratische wijze doe, mag geen verrassing zijn. Den Helder verdient positieve aandacht en ruimte voor groene en duurzame ontwikkeling.

Op 20 maart kunt u op mij, uw eigen lokale kandidaat, stemmen.

Aukelien Jellema, lijst 3, nummer 7.

Stem PvdA, als Den Helder je lief is.