Stand van zaken coalitie besprekingen

25 april 2018

Formateur Jan Nagel onderzoekt de mogelijkheid een college te vormen van vijf partijen: BvDH, CDA, VVD, Stadspartij en Seniorenpartij.

Afgelopen dinsdag hebben de fractievoorzitters van BvDH en CDA met elkaar gesproken. Dit gesprek is positief verlopen waardoor een eventuele samenwerking weer volledig mogelijk is. Woensdagmiddag heeft de formateur langdurig gesproken met VVD-fractievoorzitter Kees Visser. Deze heeft benadrukt dat hij een college wil dat krachtig kan besturen en een vernieuwende politiek gaat voeren gedurende de komende volle vier jaar. Hij ondersteunt het voorstel tot collegevorming zoals dat voor ligt.

Komende zaterdag vergadert de fractie van BvDH. Waarschijnlijk zal, net als dat eerder tussen BvDHen CDA gebeurde, er ook een gesprek tussen BvDH en VVD moeten plaatsvinden.

Formateur Jan Nagel constateert dat er bij diverse partijen wantrouwen heerst, dat eerst weggenomen moet worden. Verheugend vindt hij wel dat alle vijf betrokken fractievoorzitters hebben verklaard zich voor dit te vormen college te willen inzetten. Het is een college dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, een vernieuwende politiek moet gaan voeren en doordat de winnaars en drie grootste partijen deelnemen, kan zorgen voor het stabiele bestuur wat Den Helder dringend nodig heeft.
Jan Nagel zal geen andere mogelijkheden meer onderzoeken.

De PvdA ziet graag een grote stabiele coalitie en is bereid daar aan deel te nemen. Het CDA heeft in een gesprek met de voorman van Beter voor Den Helder de wens uitgesproken om de PvdA te betrekken bij de gesprekken, zodat het ‘landelijk blok’ een mix is van links en rechts is.  Daarmee is de coalitie goed voor 20 zetels. Beter voor Den Helder heeft dit vooralsnog niet afgewezen,  aldus het CDA.

Wij wachten af op de komende ontwikkelingen.