Samen met bewoners werken aan plannen in de buurt

25 mei 2018

De gemeente wil de samenwerking tussen bewoners, gemeente, ondernemers en organisaties in de buurten verbeteren. Op die manier kunnen we samen bepalen wat er nodig is en samen concrete acties kunnen maken. Op het gebied van veiligheid en openbare ruimte, maar ook op het gebied van zorg en welzijn. In 2018 zijn we in drie buurten met een nieuwe manier van samenwerken gestart: Schout- en schepenbuurt, Kruiszwin 1-2 en de Visbuurt.

Per buurt gaan we in gesprek met bewoners, ondernemers en alle andere betrokkenen. Ook kijken we wat er in de gemeentelijke planning staat om te gaan doen. Omdat elke buurt anders is, krijgt elke buurt een eigen aanpak. Zodat we ook kunnen leren wat werkt en wat niet. Het houdt namelijk niet op bij deze drie buurten, het doel is te werken aan een nieuwe aanpak voor alle buurten in Den Helder.

Schout- en Schepenbuurt
Vorig jaar is al in beeld gebracht wat in deze buurt technisch gedaan moet worden aan de openbare ruimte. Zeker is dat we delen van de riolering moeten aanpakken. Daarnaast ligt er een oude belofte om enkele straten in te richten als 30km-weg. De volgende stap is nu dat we aan u, de bewoners, vragen waar u tegenaan loopt en u wil veranderen. We willen in ieder geval per straat huiskamergesprekken gaan doen. Dus per straat met bewoners in gesprek in het huis van een van de bewoners. Ook heeft de bewonersvereniging ‘Samen sterker’ op eigen initiatief een enquête verspreid in de buurt. Die uitkomsten gaan we uiteraard gebruiken. De wijk vergrijst, en met het ouder worden van bewoners komen er andere behoeften. Op het gebied van veiligheid, eenzaamheid, zorg voor elkaar en gezondheid. Het wordt heel interessant om te horen wat de bewoners graag willen en welke ideeën er zijn. Alle informatie wordt uiteindelijk omgezet in een wensen- en eisenpakket van bewoners en gemeente en in een plan voor de buurt.

Visbuurt
Welke uitdagingen liggen er in de Visbuurt? Wat moet er aangepakt worden? Welke kansen liggen er en wie wil wat doen? Dat kun je het beste aan bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt vragen. En dat is gebeurd. Bewoners hebben andere bewoners drie dagen bij de Vomar geïnterviewd. Alle maatschappelijke organisaties in de buurt hebben met elkaar besproken wat zij aan kansen en uitdagingen zien. Ambtenaren hebben al bestaande concrete plannen en acties op het gebied van openbare ruimte, veiligheid en welzijn naast elkaar gelegd. Op dinsdag 8 mei zijn de eerste resultaten met elkaar gedeeld. Overdag via presentaties in de buurt en ’s avond in een bijeenkomst in de Viskom. Daar is een aantal speerpunten benoemd waar in gezamenlijkheid verder aan gewerkt gaat worden, waaronder:

  • scherp blijven op kamerverhuur
  • optimaal benutten openbare ruimte
  • met school en kinderopvang muziek en theater maken in de buurt
  • voorzieningen voor tieners
  • beter bereiken van Visbuurters met een hulp- of zorgvraag.

Op 21 juni wordt de voortgang weer met elkaar en de buurt besproken.

Kruiszwin 1-2
Een nieuwbouwwijk met uitdagingen op het gebied van parkeren en groen. Ook in deze buurt is al eerder een interne verkenning gedaan: wat moet er technisch allemaal gebeuren? Wat is er mogelijk? Maar dan ben je er natuurlijk niet. Want wat vindt de bewoner? Wat wil die graag dat er gebeurt? In Kruiszwin 1-2 gaan we dat op een weer een andere manier proberen uit te zoeken. Dit is het plan op hoofdlijnen: alle bewoners van deze buurt krijgen een ‘voucher’ die staat voor een bedrag van 25 euro. Dat mogen ze besteden aan een doel van algemeen nut in de buurt. Bijvoorbeeld extra groen, een zomerfeest, of welk algemeen doel dan ook. Het idee is natuurlijk dat je voor 25 euro niet veel bereikt, maar samen wel! Eind mei en begin juni staat een groep deelnemers met een partytent zes avonden op verschillende plekken in de buurt. Om het over de vouchers te hebben en om het gesprek aan te gaan. Over wat er leeft, wat er moet veranderen, over opgroeien en ouder worden in de buurt en over de vraag: wie wil helpen? Het gaat heel interessant worden om te zien wat deze methode oplevert.
In 2019 worden weer drie nieuwe buurten aangewezen waar we gaan werken aan nieuwe vormen van samenwerking. Welke buurten dat zijn, weten in ieder geval na de zomervakantie.