bijlage behorende bij RI19.0025_ Rapportage Verbonden partijen (1)