Rapportage Verbonden partijen

1 april 2019

De gemeenteraad heeft  gevraagd om bij het Beleidskader Verbonden partijen een werkafspraak te maken met het doel dat de raad extra informatie krijgt over de privaatrechtelijke verbonden partijen in Den Helder. Op advies van de Auditcommissie heeft de raad op 18 maart 2019 besloten twee keer in het jaar een rapportage te willen ontvangen van het college.

De opzet van de rapportage sluit aan bij het raadsbesluit van 18 maart jl.  Deze rapportage, zowel qua opzet en inhoud, met u in de commissie Bestuur en Middelen van 15 april 2019.

bijlage behorende bij RI19.0025_ Rapportage Verbonden partijen (1)