20070911 Voorstel en besluit verzelfstandiging schouwburg De Kampanje