PvdA vraagt steun voor onderzoek naar rol Raad van Toezicht schouwburg Kampanje

Door Peter de Vrij op 30 november 2017

Welke rol heeft de Raad van Toezicht van schouwburg De Kampanje gespeeld in het besluit van het theater om de dansschool van Rik Niks om te bouwen tot kleine zaal.

De PvdA wil dat de Rekenkamercommissie van de gemeente Den Helder dat onderzoekt. De fractie dient bij de komende gemeenteraadsvergadering een motie in om de gehele gemeenteraad achter dit voorstel te krijgen waarbij de Rekenkamercommissie gevraagd zal worden een onderzoek in overweging te willen nemen. Afdwingen kan niet omdat de Rekenkamer zijn eigen keuzes maakt in door de Raad voorgestelde onderzoeken.

Over het onderzoeksrapport van de Rekenkamer was de fractie positief. Voor het advies om de aanbevelingen over te nemen was men raad breed positief.

Verder overweegt de PvdA tijdens de komende raadsvergadering op 14 december te komen met een motie/amendement om financiële middelen tot 2019 beschikbaar te stellen in plaats van tot  en met 2020. Het college van Ben W stelt voor om de komende 3 jaar €300.000,– beschikbaar te stellen. De fractie wil eind 2018 een nieuwe afwegingen maken en resultaten evalueren van het door de schouwburg opgestelde verbeterplan.  Geen financiële ondersteuning geven is voor de PvdA vooralsnog geen overweging. Dit heeft namelijk grote consequenties voor de schouwburg voor wat betreft overlevingskansen.

Rekenkamercommissie Den Helder De Verplaatsing van Theater de Kampanje DEF

RB12.0118 04 Rapport E&Y voor publicatie 20070911

Voorstel en besluit verzelfstandiging schouwburg De Kampanje

RB10.0149

RB12.0117

RVO12.0167

RVO12.0168

RVO10.0150

Rapport Theater de Kampanje_Onderzoek naar de bedrijfsvoering bijlage

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij