PvdA treft vooral tevreden bewoners

Door Peter de Vrij op 14 januari 2018

 

Afgelopen zaterdag, 13 januari, zijn wij wezen canvassen in de omgeving van de Waalstraat en Merwedestraat en het Zuiderkwartier.

In de omgeving Waalstraat en Merwedestraat troffen wij over het algemeen tevreden bewoners thuis. Woorden die gebruikt werden zijn; plezierig, goede wijk en relaxt. Ook het feit dat er in de wijk veel voorzieningen en winkels aanwezig zijn werden als positieve punten genoemd.

Een paar knelpunten werden genoemd o.a. dat de afvalcontainers maar 1 x per maand worden geleegd. Dit geeft problemen bij mensen die luiers in gebruik hebben. De containers raken overvol en geven stankoverlast. Er wordt verschillend gedacht over de herinrichting van de straten. Per straat pak dit verschillend uit, in sommige gevallen geeft het verbetering doordat er bijvoorbeeld meer parkeerplaatsen beschikbaar komen en in andere straten verdwijnen er juist plaatsen. Over de voortgang gaf men aan dat de informatievoorziening iets beter zou mogen zoals bv. over het afvoeren van het hemelwater. Iemand gaf aan dat de verlichting wel wat beter zou kunnen.

Over de binnenstad werd opgemerkt dat er schot in begint te komen maar dat het winkelaanbod wat breder zou mogen. Genoemd werden winkels als Zara en de Primemark.

In de omgeving Zuiderkwartier waren er verschillen merkbaar. Sommige bewoners waren positief over de buurt en woningen maar in andere straten was er sprake van geluidsoverlast en vandalisme. Als voorbeelden werden gegeven: een vuilcontainer welke in brand was gestoken en vorig jaar toen alle narcissen uit de grond werden getrokken.

Genoemd werd het feit dat er mensen uit diverse culturen in de wijk wonen maar dat dit eigenlijk niet tot problemen leidt. Bij een enkeling leeft de volgende beleving: Er worden veel goedkope woningen gesloopt en de mensen die daardoor moeten worden geherhuisvest komen voornamelijk in deze buurt terecht. Dit maakt dat de buurt aan het veranderen is. Geopperd werd de mogelijkheid om mensen die het nodig hebben ondersteuning aan te bieden bij het gebruiken en bewonen van een huis

Ook in het Zuiderkwartier werd het afvalprobleem genoemd; volle containers doordat er maar 1 x per maand wordt geleegd.

Als positief punt werd het feit genoemd dat er een mooi speeltuintje is dat veel wordt gebruikt.

Daarnaast werd genoemd dat er in Den Helder mooie verzorgingshuizen zijn en dat er een goede ondersteuning is voor mantelzorgers.

Opvallend de toch vaak gehoorde klacht over de frequentie van het ophalen van de vuilcontainers. Deze problematiek zal door de fractie verder worden opgepakt.

   

 

 

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij