PvdA NH dient voorstellen verbetering vervoerplan NHN Connexxion in

9 januari 2018

Medio 2017 werd bekend dat de openbaar vervoer concessie 2018-28 in Noord-Holland Noord door de provincie aan Connexxion werd gegund. Uit het concept vervoerplan wat Connexxion in september naar buiten bracht bleek dat een aantal lijnen geschrapt worden. PvdA Statenlid Nico Papineau Salm heeft daarom een aantal voorstellen ingediend waarvoor hij hoopt dat Gedeputeerde Staten de benodigde financiële middelen beschikbaar zal stellen.

Uit het concept vervoerplan van Connexxion en de daaropvolgende informatieavonden in Schagen werd duidelijk dat o.a. de lijnen 152 (Schagen-Callantsoog-Julianadorp), 150 (Schagen-ZijdewindWinkel-Heerhugowaard) en 164 (Egmond aan Zee – Castricum) geschrapt zullen worden.

Indiener van het voorstel Statenlid Nico Papineau Salm: “In ons verkiezingsprogramma van 2015, pleitte de PvdA NH fractie voor een goede bereikbaarheid van alle delen van Noord-Holland, dus ook het platteland. Wij staan nog steeds ferm achter dat standpunt en maken ons zorgen dat het schrappen van deze lijnen zal leiden tot een slechtere bereikbaarheid van en een aantasting van de leefbaarheid in deze gebieden.”

Samen met inwoners en verschillende lokale PvdA fracties stelde Papineau Salm een aantal voorstellen op die hij gisteren indiende bij GS. Naast het verzoek aan GS om deze voorstellen te verwerken in het uiteindelijke vervoerplan vraagt de PvdA NH ook aan GS om daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

De PvdA NH stelt o.a. voor om te kiezen voor een spitsverbinding tussen NS station Castricum en Egmond aan Zee en de mogelijkheid voor extra bussen in het zomerseizoen te onderzoeken. Een ander voorstel is om de huidige (noord-zuid) verbinding van Julianadorp via Grote Keeten naar Schagen in afgeslankte vorm te handhaven. Gezien het flinke aantal inwoners in Julianadorp is het beter om de frequentie van lijn 30 in de weekenden naar twee ritten per uur op te schroeven. Daarnaast is voldoende en goed openbaar vervoer van en naar Den Helder en Schagen voor scholieren uit omliggende dorpen volgens de PvdA NH absoluut noodzakelijk.

De voorstellen zullen in de vergadering van de commissie Mobiliteit en Financiën van 22 januari en in de Provinciale Staten vergadering van 12 februari worden besproken.