Door op 10 juni 2017

PvdA in de buurt. Tevredenheid in Kruiszwin 41 t/m 5

Zaterdag 10 juni was het weer tijd voor #PvdAindebuurt! Honderden PvdA-vrijwilligers en politici in het land zijn die dag de buurten ingegaan  met de vraag ‘hoe het gaat met jouw buurt?’.

Ook in Den Helder  waar,  onder aanvoering van PvdA politici Peter de Vrij en Pieter Blank,  de vrijwilligers Kruiszwin 41 t/m 45 in Julianadorp bezochten.

 Er waren veel positieve reacties op het bezoek van de PvdA aan de buurt. Waarbij de bewoners tijdens de gesprekken aangaven in een leuke en prettige buurt te wonen waar winkels, scholen en openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Veel tevredenheid dus!

 Uiteraard waren er ook op- en aanmerkingen ter verbetering. Opvallend waren de vele klachten over het ophalen van vuil door de HVC en in het bijzonder over de plastic zakken. Het niet verspreiden door de gemeente/HVC van de haakjes aan palen voor het ophangen van deze zakken. Vaak zakken met plastic stuk gaan stuk waardoor veel rommel op straat komt te liggen en vaak blijft liggen.

 

Ook werd er aandacht gevraagd voor het afstorten van vuil op de toekomstige ondergrondse vuilstortcontainers waarbij de te overbruggen afstand van 250 m voor veel ouderen als ver wordt ervaren en gezien. Groenonderhoud werd ook genoemd. Het niet tijdig terugsnoeien van bomen en struiken doet parkeerplaatsen overgroeien.

 De verkeersveiligheid werd verschillende malen benoemd zoals het te hard rijden door kleine straten door de bewoners zelf. Ook de fietsoversteekplaats aan de Zuidwal van Wierbalg naar Kruiszwin werd als heel gevaarlijk bestempeld vanwege de vele kinderen die van deze oversteek gebruik maken.

Daarnaast verloedering welke door bewoners zelf wordt veroorzaakt. Slecht onderhouden tuinen en schuttingen welke het straatbeeld en beleving geen goed doen.

 

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wat vind jij dat de lokale politiek als eerste moet aanpakken? De PvdA in Den Helder is benieuwd naar jouw ideeën voor jouw stad of gemeente. Laat het ons weten wat volgens jou absoluut in ons verkiezingsprogramma moet staan.

https://www.pvda.nl/acties/pvda-in-de-buurt/