PvdA in de buurt, omgeving Duinroosstraat

24 februari 2018

Een koude noordooster wind maakt het zaterdagochtend vroeg dat de campagners van de Helderse PvdA zich dik hadden aangekleed voor de actie “PvdA in de buurt” nu in de omgeving van de Duinroosstraat.

Veel gehoorde klacht was het hard rijden van auto’s en brommers door de Duinroosstraat. Hondenpoep in de smalle grasstrook van de straat waar wel opruimplicht is. En op sommige plekken matige tot slechte verlichting. Veel bewoners geven aan al vele jaren in deze buurt te wonen en zijn volop tevreden met hun omgeving. Met de verjonging van de wijk worden er wel speelplekken voor kinderen gemist. Ouderen geven aan dat zij graag meer informatie wensen over faciliteiten voor ouderen.

De PvdA’ers kregen ook opmerkingen mee over het gedoe van het stadhuis. “De stad knapt zo op en wordt weer positief genoemd en dan maar zeuren over renovatie of nieuwbouw, terwijl er zo veel andere prioriteiten zijn”

De gemaakte opmerkingen zullen worden doorgegeven aan de wijk conciërge.