PvdA in de buurt 18 november

Door Peter de Vrij op 19 november 2017

In Den Helder hebben we de goede gewoonte om regelmatig te ‘canvassen’ in een wijk, een buurt of straat in Den Helder. Afgelopen zaterdag 18 november bezochten wij de Visbuurt. Met z’n tweeën bellen we huis om huis aan om in gesprek te gaan met de bewoners. Als raadslid, commissielid, kandidaat raadsleden en bestuur vinden wij het leuk om ons voor te stellen aan onze inwoners en om te luisteren naar wat er in de buurt speelt.

Het is iedere keer weer prettig te ervaren hoe vriendelijk wij te woord worden gestaan en hoe graag de mensen iets vertellen over hun woonomgeving. Ook als men helemaal niet ’van de PvdA’ is wordt ons bezoekje – op een uitzondering na – heel erg gewaardeerd.

Afgelopen zaterdag waren we in de Visbuurt. Op deze koude en regenachtige ochtend liepen wij in omgeving van de Nieuwstraat, Hartenstraat, Vismarkt en Stakman bossestraat. Over het algemeen is men tevreden over zijn woonomgeving en de sociale controle in de buurt.

Veel opmerkingen werden gemaakt over de slechte staat van onderhoud van de straten en stoepen. Wat ook wel duidelijk zichtbaar een verloederde indruk maakt. Voor vele ouderen kan dit gevaarlijke situaties opleveren en is er sprake van verhoogd valrisico. Nu het beleid er op  gericht is om ouderen zo lang mogelijk in de eigen woning en omgeving te laten wonen wel een belangrijk punt om dit ook mogelijk te maken door de woonomgeving op orde te houden.

Veel bewoners geven ook aan dat het opknappen van het Vismarktplein wel erg lang op zich laat wachten. Overlast wort er vooral ervaren door de vele huurders van kamers in de omgeving van de Nieuwstraat, waarbij de overlast door drank regelmatig wordt benoemd.

Daarnaast zijn wij nog geattendeerd op het fenomeen van het verhoogde grondwater. Sinds de sluiting van de ijsfabriek is het grondwater gestegen. In het verleden schijnt de ijsfabriek grondwater te hebben gebruikt voor het maken van ijs en dat is nu niet meer het geval.

In de Hartenstraat vooral blije gezichten over de bloembakken welke zijn geplaatst om doorgaand verkeer af te remmen.

Peter de Vrij

Peter de Vrij

Peter de Vrij 41 jaar werkzaam geweest  in de gezondheidszorg. In het grijze verleden begonnen in het voormalige Lidwina – en Parkzicht ziekenhuis en  sinds 1980 in verpleeghuis Den Koogh/de Zeester. Hier ben ik werkzaam geweest als Verpleegkundig Specialist. Den Helder is een stad welke in de steigers staat wat betreft de stadsvernieuwing, maar ook

Meer over Peter de Vrij