22 maart 2018

De nieuwe raadsfractie aanvaard raadszetel

Zetelverdeling. Beter voor DH: 6 zetels, CDA 5, VVD 4 , PVV 3 , D66 2, Senioren 2, ChristenUnie 2 zetels, Stadspartij 2, PvdA 2, GroenLinks 1, Behoorlijk Bestuur 1, Gemeentebelangen bel 1

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018 gemeente Den Helder (pdf)

Eerste reactie van lijsttrekker Peter de Vrij is een reactie van opluchting. “Er is door zes mensen binnen de partij heel hard gewerkt om de verkiezingscampagne succesvol te laten verlopen. Een grote pluim voor Maja, Andrea, Monica, Pieter en Sander. Zij waren overal en steeds aanwezig met mij als lijsttrekker. Maar laten wij ook niet vergeten dat wij de afgelopen 4 jaar als PvdA wel degelijk iets hebben bereikt en ons politiek hebben laten gelden met 2 raadsleden en een wethouder. Geen verzuurde politiek maar constructief, pragmatisch en altijd op zoek naar oplossingen en compromissen”

Peter de Vrij en Monica Anthonijsz zullen de PvdA vertegenwoordigen. Vrijdagochtend 23 maart hebben beide de stukken ondertekend waarmee zij benoeming tot lid van de gemeenteraad voor Den Helder aanvaarden.

Het afscheid van de huidige gemeenteraad is op 28 maart en de installatie van de nieuwe raad zal plaatsvinden op 29 maart in het Gemeentehuis aanvang 19.30 uur