Prestatieafspraken goed woon- en leefklimaat

20 december 2018

Samen met partners werkt de gemeente aan de woonopgave van Den Helder. Hier is in december 2016 een overeenkomst over afgesloten voor de periode tot 2021. Met deze overeenkomst wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners en in het bijzonder voor inwoners die zijn aangewezen op sociale huurwoningen.

Jaarlijks worden deze afspraken verder uitgewerkt en wordt gekeken naar de stand van zaken, actuele ontwikkelingen en wensen. Onder de nieuwe afspraken voor 2019 valt de realisatie van meer woningen in het middensegment. Ook een nadrukkelijke wens van de PvdA in de Helderse gemeenteraad en benoemd  door fractievoorzitter Pieter Blank tijdens de afgelopen begrotingsvergadering.

We spreken dan over  woningen met een huur vanaf € 640,00 per maand en koopwoningen met een prijs vanaf € 200.00,00. Daarnaast is er aandacht voor alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses. Afgelopen week ondertekenden wethouder Heleen Keur, directeur Woningstichting Robbert Waltmann en directeur Stichting Woontij Jan van Andel de prestatieafspraken hierover. Ook waren Ed Bouwmeester en Joke van Beveren als vertegenwoordigers van de huurdersorganisaties aanwezig.