1 mei 2017

Postief advies voor verhuizing De Spinaker

De PvdA fractie in de Helderse gemeenteraad zal een positief advies geven voor de verhuizing van De Spinaker naar de voormalige RK Mavo. De Spinaker vraagt al zeker 6 jaar om een nieuwe ruimte.

De Spinaker groeit uit zijn jasje: de school voor voortgezet speciaal onderwijs aan de Burgemeester Houwingsingel heeft op basis van het aantal leerlingen extra vloeroppervlakte nodig. Daarnaast is het gebouw op basis van de levensduur aan vervanging toe. Omdat in Den Helder geen uitbreiding van vierkante meters onderwijsvastgoed wordt toegestaan, is onderzocht of er elders in de gemeente bestaande ruimte is om de school te (her)huisvesten. Het pand aan de Sportlaan 38 blijkt hiervoor het meest geschikt. In dat gebouw is nu het bestuurskantoor van Scholen aan Zee gehuisvest. Als De Spinaker hier naartoe verhuist, wijkt het bestuurskantoor uit naar Sportlaan 54.

PvdA wethouder Trees van der Paard heeft zich het lot van de Spinaker aangetrokken en heeft zich ingezet om de verhuizing mogelijk te maken.