Peter de Vrij bij lijsttrekkersdebat over sport

20 januari 2018

De Sportfederatie Den Helder behartigt al sinds 1947 de belangen van de sport in het algemeen en de bij hen aangesloten sportverenigingen in het bijzonder. De Federatie vertegenwoordigt daarmee vele duizenden Helderse sporters. In de afgelopen raadsperiode is gebleken dat de afspraken met betrekking tot huur- en subsidieregeling voor de sport in stand zijn gebleven. Dat is verheugend. Voor verenigingen is het belangrijk te weten waar men aan toe is. Er is beleid nodig op langere termijn en daarbij wordt ook nu weer de vraag gesteld hoe gaan we verder in de volgende raadsperiode?

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal er op donderdag 25 januari 19.30 uur zal er  in de kantine van HRTC/DOK aan de Guldemondweg een debat plaatsvinden met de Helderse politieke partijen. Voor de PvdA zal lijsttrekker Peter de Vrij aanwezig zijn.

Deze avond zijn er ook besturen van sportverenigingen aanwezig. De volgende punten zullen besproken worden;

Beleid t.a.v. de sport in de gemeente Den Helder in relatie tot het beleid in de verenigingen m.b.t. continuïteit, plannen, korte- en lange termijnvisie, onderhoud accommodaties, vervanging/renovatie.

Het belang van de sport voor de samenleving in Den Helder m.b.t. de sport als bindend element, zorgen voor een gezonde samenleving van jong tot oud ( o.a. obesitas ), sociale cohesie, inzet van veel vrijwilligers, gezonde sport als besparing op gezondheidszorg en vandalisme, etc.

De plannen van de politieke partijen voor de nieuwe raadsperiode 2018-2022.

Zorgen t.a.v. een duidelijke invulling van de huidige ambtenaar sport- en welzijnszaken. Het ontbreken van een duidelijk aanspreekpunt, waardoor de continuïteit dreigt te ontsporen.

Uiteraard bent u allen van harte welkom.