19 september 2017

Peter de Vrij gekozen tot lijsttrekker

Peter de Vrij, de huidige fractievoorzitter van de PvdA, is dinsdagavond tijdens de ledenvergadering door de leden van de afdeling unaniem gekozen tot lijststrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Hij was door het bestuur en adviescommissie voorgedragen als kandidaat om de Helderse PvdA te leiden. Voorzitter Maja de Jong gaf aan dat het bestuur in samenspraak met de adviescommissie allereerst heeft gekeken of Peter voldeed aan het profiel van fractievoorzitter zoals dit door de afdeling was vastgesteld. Dat was het geval.

In de verdere onderbouwing werd door Maja aangegeven dat Peter  iemand is die snel kan schakelen tussen onderwerpen, daarbij goed in staat is hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden. Goed kan analyseren en vervolgens politiek strategisch handelen. Hij  zowel intern als extern de communicatielijnen weet open te houden. Duidelijk is in zijn taalgebruik en een goede spreker. Sociaal vaardig is. Tot slot dat hij op tijd advies weet in te winnen en gebruik weet  te maken van andermans kwaliteiten. Tot slot dat hij een generalist is wat in een kleine fractie als noodzakelijk wordt geacht.

De schriftelijke stemming liet een unaniem positief oordeel zien. Peter gaf na de stemming en het daarop volgend spontane applaus te kennen trots te zijn om namens de PvdA als lijsttrekker te mogen aantreden. Hij hoopt om samen met de komende kandidaat raadsleden op een mooie uitslag van de verkiezingen.

 

foto Aukelien Jellema