Overeenstemming tussen gemeente en rugbyclub over sportaccommodatie

21 december 2017

De gemeente Den Helder en Rugbyclub Den Helder (RCDH) hebben een overeenkomst bereikt over het gebruik van de accommodatie en het rugbyveld op het gemeentelijke sportpark De Linie. De rugbyclub bouwt een nieuw clubhuis en krijgt dat in economisch eigendom. De club betaalt huur voor het rugbyveld volgens het gemeentelijke Sportbesluit. De gemeente betaalt RCDH 287.000 euro, zorgt voor de sloop van het huidige clubhuis en maakt het terrein bouwrijp. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel trekt de gemeente het eerder genomen besluit om de huurovereenkomst op te zeggen, in.

Het huidige clubgebouw van de rugbyclub is in slechte staat. De gemeente heeft hierdoor jaarlijks hoge kosten aan onderhoud en exploitatie, terwijl de huurinkomsten te laag zijn. Met de overeenkomst die er nu ligt, investeert ook de rugbyclub voor een deel in de nieuwbouw. Daarnaast is RCDH verantwoordelijk voor de exploitatiekosten en zorgt de club zelf voor het onderhoud.

Met deze overeenkomst komt een einde aan het jarenlange geschil tussen de rugbyclub en de gemeente over de huurprijs van het rugbyveld op het gemeentelijke sportpark. Wethouder Trees van der Paard is tevreden: “We praten al sinds 2010 over een nieuwe huurovereenkomst. Steeds kwamen we maar niet tot een resultaat waarmee beide partijen kunnen leven. Dit heeft er zelfs toe geleid dat we de huurovereenkomst met de rugbyclub hebben opgezegd. Ik ben blij dat onze rugbyers zich nu geen zorgen meer hoeven te maken over het voortbestaan van hun sport in Den Helder”. Ook het bestuur van RCDH is opgelucht: “Wij zijn blij dat aan alle onzekerheid een einde is gekomen. Wij willen ons heel graag op de toekomst richten, en het uitzicht op een nieuw clubhuis maakt daar nu deel van uit. De zekerheid dat we op de huidige locatie verder kunnen met de rugbysport geeft weer nieuwe energie aan de vereniging”, zegt voorzitter Sandra Volkers.

De rugbyclub is de laatste vereniging waarmee de gemeente een nieuwe huurovereenkomst volgens het Sportbesluit ondertekent. “Voor alle sportclubs gelden straks dezelfde voorwaarden. Ik vind dit een goede overeenkomst, die ik dan ook graag aan de gemeenteraad voorleg. Als die akkoord gaat zullen we uiteraard de huuropzegging intrekken”, aldus de wethouder.