Online campagne over belangrijkste ergernissen in de buurt

6 februari 2019

De gemeente Den Helder gaat haar inwoners via een online campagne betrekken bij het nieuwe handhavingsbeleid. Bewoners bepalen de onderwerpen waaraan de gemeente de komende jaren op dit gebied prioriteit geeft. Zo kan de gemeente straks maatwerp per buurt leveren.

De gemeenteraad stelt voor de zomer het strategisch handhavingsbeleid voor de komende jaren vast (2019-2022). Hierin staat onder meer op welke aandachtsgebieden de toezichthouders de komende jaren het meest gaan controleren. Het gaat om regelgeving op het gebied van bouwen, brandpreventie, ruimtelijke ordening, milieu, openbare ruimte en bijzondere wetten. Dit beleid baseert de gemeente zoveel mogelijk op wat de inwoners belangrijk vinden en dus van de gemeente verwachten. Daarom gaat de gemeente hun wensen op dit gebied de komende maanden ophalen.

‘Grappig’
Op Facebook en internet verschijnen de komende weken een aantal korte filmpjes over het werkgebied van de gemeentelijke handhavers. Het concept van de campagne is HOO!: stóp daarmee én: waar zegt ú HOO! tegen? De sketches hebben een licht komisch karakter maar zeker een serieuze kanttekening. Na het bekijken van het filmpje kan de kijker zijn ‘handhavingswensen’ meedelen via een kleine enquête.

Maatwerk
Het betreft een betaalde campagne op Facebook en Instagram. Hierdoor kan de gemeente de resultaten van de enquête per postcodegebied ophalen. Dat betekent dat de gemeente ook per buurt handhavingsprioriteiten kan stellen: in de ene buurt staat dan bijvoorbeeld vooral het fout-parkeren centraal, in een andere de overlast door hangjongeren. Net waar de betreffende bewoners zich het meest aan ergeren. Zo kan de gemeente maatwerp per buurt leveren. Wie geen Facebook of Instagram heeft kan de vragenlijst ook via de website invullen: www.denhelderzegthoo.nl.

De PvdA fractie is positief over de online campagne. “Tijdens het canvassen horen wij van de bewoners vaak op- en aanmerkingen die met handhaving te maken hebben”, aldus Monica Anthonijsz namens de fractie.

Het is de eerste keer dat de gemeente een betaalde online campagne inzet om beoogde resultaten te behalen. Het Helderse mediabureau Druktemaker verzorgt de campagne.