De nr. 3 op de PvdA-lijst Jan de Leeuw

6 februari 2018

Mijn naam is Jan de Leeuw. Nr. 4 op de kandidatenlijst. In het dagelijks leven onderwijsgevende bij Beroepsonderwijs aan Zee. “Voor de leerlingen waarmee ik werkzaam ben zijn er veel kansen op een geweldig mooie toekomst in onze stad of regio”

Het onderwijs is in de loop van de jaren erg veranderd, de smalle opleidingen zijn overgegaan in bredere keuzes. De leerling heeft hierdoor minder vaktechnische kennis, maar wel een bredere kijk op de verschillende werkwerelden waarin zij later werkzaam kunnen zijn. Door deze vernieuwde werkwijze op het vmbo is de kans groter dat de leerlingen in één keer op hun plek in de maatschappij terecht komt waardoor de uitval op het mbo aanzienlijk zal verminderen. De leerlingen zullen dan ook meer op het mbo de vaktechnische aspecten leren. Hier liggen voor de lokale werkgevers uitdagingen en vooral ook kansen. Zij kunnen de leerlingen de vaktechnische vaardigheden volgens de normen van de bedrijven bijbrengen. Dit zal geduld kosten, maar aan het einde levert het een gemotiveerde werknemer op die voldoet aan de normen gesteld door het mbo en de werkgever.

Voor de leerlingen op de basisscholen (po) zijn er in de loop van de jaren ook veel veranderingen geweest. Vooral de basis die ze daar meekrijgen is de grondlegger voor hun mooie toekomst. De grotere klassen en de digitalisering vormen voor de leerlingen en docenten een grote uitdaging. De klassengrootte is voor het gehele onderwijs een probleem en voor het digitaal gedeelte is vaak te weinig geld of ondersteuning. Om de leerlingen in het onderwijs de kansen te bieden die er liggen, zal er vanuit de overheid nog veel geld naar het onderwijs moeten gaan. Eerst zal de primaire behoefte op orde moeten zijn voordat de kinderen gebruik kunnen maken van alle onderwijskennis- en kunde waarin onze stad rijk is. Wij als PvdA zijn van mening dat zo snel mogelijk in die behoefte wordt voorzien.

De toekomst van onze stad zit nu op school. De kansen voor hen liggen nu in onze handen. Daarin investeren op landelijk en plaatselijk niveau is dan ook van essentieel belang.