De nr. 2 op de PvdA-lijst Monica Anthonijsz-Keizer

6 februari 2018

Mijn naam is Monica Anthonijsz. Nr. 2 op de kandidatenlijst. Sinds 2002 werkzaam als wijkverpleegkundige in Den Helder.

Ik ben voor de PvdA actief geworden vanwege het sociale karakter van de partij en omdat ik vind dat in Nederland iedereen kansen moet krijgen om mee te kunnen doen in de samenleving. Een basisprincipe is voor mij dat iedereen het recht heeft om gezien en gehoord te worden en met respect behandeld te worden.

Ik ben blij dat in de afgelopen raadsperiode door de PvdA op gebied van armoedebeleid, eenzaamheidspreventie en een Dementievriendelijk Den Helder al veel zaken opgestart zijn. Van belang is dat dit ook de komende jaren gewoon door gaat, ondanks dat er minder financiële middelen beschikbaar zijn die naar Den Helder komen.

De gemeente heeft meer taken en verantwoordelijkheden gekregen. De gevolgen hiervan zijn voor Den Helder ingrijpend en nog niet voor alle bewoners even duidelijk.
In mijn werk als wijkverpleegkundigen zie ik de gevolgen van dit beleid. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Daarom zijn voor mij de kernpunten: leefbaarheid in de buurt, wonen en zorg. Ik ben dan ook erg tevreden met ons verkiezingsprogramma, waarin ingezet wordt op betaalbare seniorenwoningen en goede toegankelijke openbare ruimtes in elke wijk, maar ook op goede ondersteuning van mantelzorg.
In mijn werk, gaat het vaak over het afwegen van verschillende wensen en idealen. De wens van de overbelaste dochter past niet altijd bij het idee van mijn cliënt. Samenwerkend met de dochter en de cliënt komen we uiteindelijk altijd wel tot een oplossing die voor iedereen goed werkt.

Samenwerking staat dus voorop, in het algemeen belang van Den Helder, om de lokale politiek geloofwaardiger te maken. Als raadslid wil ik me graag dienstbaar inzetten voor een socialer Den Helder, samen met onze leden, onze inwoners en onze partners in de gemeente. Niet alleen in het stadhuis, maar vooral daarbuiten, in de wijken van Den Helder.

Monica Anthonijsz-Keizer