Nieuwsbrief oktober 2018

23 oktober 2018

Beste leden,

Hierbij de Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Den Helder . In deze Nieuwsbrief vindt u bijdragen van wethouder Peter de Vrij, Statenlid Aukelien Jellema en Fractievoorzitter Pieter Blank en de uitnodiging voor de ledenvergadering in november.

Wethouder Peter de Vrij:

Het is nu zo ongeveer 100 dagen geleden dat het nieuwe college van B&W is geïnstalleerd. Ook de PvdA doet mee aan de huidige coalitie met 7 politieke partijen. Een mooie mix van de landelijke partijen en lokale partijen. ‘De eerste klap is een daalder waard’, ‘Een goed begin is het halve werk’, ‘Je krijgt maar één keer de kans om een eerste indruk te maken’. Zomaar een greep uit de volkswijsheden en gezegden die ons leren dat het begin of de startfase van eigen optreden en handelen bepalend is voor beeldvorming en prestaties.

Het idee is dat  honderd dagen een bijna magisch podium bieden voor eerste en bepalende inspirerende boodschappen en richtinggevende uirtspraken. Waarom zijn die ‘honderd dagen’ zo belangrijk? Politici krijgen ongeveer drie maanden krediet; daarna moeten ze met concrete plannen komen en het liefst ook hun eerste resultaten hebben geboekt.  Door uitwerking te geven aan het gesloten coalitieakkoord zal de toon al snel worden gezet tijdens de komende begroting voor 2019.

Voor mij zelf zijn de bijna eerste 3 maanden voorbijgevlogen. Overigens met heel veel plezier.  Namens de PvdA heb ik mij de afgelopen jaren vooral ingezet voor het verbeteren van een goed vangnet voor onze inwoners. Denk hierbij aan het verbeteren van de zorg, wmo, minimabeleid, eenzaamheid en dementie, maar ook armoedebeleid. Nu kan ik dit werk voortzetten, maar dan vanuit een ander perspectief.

Het wethouderschap vind ik een fantastische uitdaging en ik voel mij verantwoordelijk om hier een succes van te maken. Ik zal onze afdeling en leden dan ook de komende periode graag betrekken bij waar wij voor staan. U kunt daar een bijdrage aan leveren.

Een afspraak is zo gemaakt, u bent altijd welkom!

Statenlid Aukelien Jellema:

‘De tijd gaat snel, gebruik haar wel’ is het aloude spreekwoord. Nog een half jaar te gaan in deze periode waarin ik mij vooral bezig heb gehouden met natuur en landbouw, en zo nu en dan met allerlei milieuzaken.

Dat laatste gaat dan bijvoorbeeld over luchtkwaliteit; er zijn gebieden in NoordHolland waar het er slecht mee is gesteld.Daarbij kun je denken aan het Noordzeekanaalgebied of de woonwijken rondom de IJmuidense haven en Schiphol. Er wordt in de Staten beleid gemaakt en maatregelen genomen om luchtvervuiling zo veel mogelijk tegen te gaan. Over een half jaar zijn er weer Statenverkiezingen. Ik heb inmiddels gesolliciteerd bij de kieslijstcommissie voor een plek op de nieuwe PvdA-kieslijst van maart 2019. Of dat gaat lukken is nog even afwachten. Als het aan mij ligt ga ik graag nog een periode dóór. Mij bezig houden met natuur en (de verduurzaming van) landbouw, lijkt me dan opnieuw een mooie uitdaging.

Ik hoop u te treffen in de campagne die in de aankomende weken van start gaat.

 

Pieter Blank fractievoorzitter:

Zo! De kop is eraf. Ik kon de eerste vergadering direct aan de bak.  Er stond een raadsvoorstel op de agenda om in het kader van het gebiedsgericht werken voor 2019 nieuwe buurten aan te wijzen. Dit jaar is er speciale aandacht voor de Visbuurt, Kruiszwin 1&2 en de Schout-en Schepenenbuurt. Volgend jaar staan de Oostslootbuurt, de Zuiderzeebuurt, Kruiszwin 3&5 en de Landmetersbuurt op het programma. Op zich goed dat de gemeente zich extra inzet in buurten waar flinke problemen bestaan met het openbaar beheer en/of het sociaal welzijn.

Maar er is wat vreemds met de opzet van dit programma. Voor elke buurt is maar een jaar uitgetrokken. Blijkbaar is het idee dat binnen dit jaar de problemen -die in deze buurten echt hardnekkig zijn- kunnen worden opgelost en bewoners tevreden hun woon-en leeftoekomst tegemoet kunnen zien. En dat zou je dan graag van de bewoners  willen horen. Op zich is het stellen van ambitie goed. En dat we nu in een gezamenlijke aanpak de problematieken gaan oppakken is prima.

Gemeentelijke medewerkers vervullen daar uiterst belangrijke rollen in. Daarbij kan de beperking in tijd niet de voornaamste  factor zijn. Het gaat er om wat er echt gebeurd is, welke resultaten zijn behaald en welk geld en inspanningen daarvoor benodigd zijn. Het gaat om het verbeteren van het woon-en leefgenot van de bewoners zelf. Verbeteringen willen we horen en zien en ervan leren voor volgende buurten.

Ik heb de wethouder gevraagd niet slechts naar de tijd te kijken -hoe lang we in een buurt extra aanwezig zijn- maar zich vooral te richten op het bereiken van noodzakelijke resultaten. Wat gebeurt er echt! De wethouder heeft dit toegezegd en zal zich voor de nieuwe buurten in het bijzonder op het bereiken van verbeteringen richten en als dat meer tijd kost dan is dat maar zo.

Prima. Maar ondertussen wil ik ook nog wel weten hoe het is afgelopen met de inspanningen voor de buurten die in 2018 op het programma stonden. Als blijkt dat extra inspanningen over de jaargrens noodzakelijk zijn dan kunnen we deze buurten niet zomaar loslaten. Voor ons als PvdA staan het buurtgericht werken -zorg, welzijn en beheer- samen met de inspanningen voor werkgelegenheid bovenaan op de agenda. Daar is werk aan de winkel!  Daar staan we het dichtst  op de praktijk. En daar staan we voor!