Monumenten en beeldbepalende panden

10 maart 2018

In de raadsvergadering van 16 oktober 2016 is het beleidskader cultureel erfgoed ‘Oog voor het verleden, visie op de toekomst’ vastgesteld, waarin een aantal beleidskeuzes zijn geformuleerd. In deze brief informeren wij u over de uitvoering van enkele van deze beleidskeuzes.

Monumenten en beeldbepalende panden In het beleidskader Cultureel Erfgoed staat de volgende beleidskeuze: ‘Het college besluit de procedure in gang te zetten voor het aanwijzen van een aantal nieuwe monumenten, waaronder een aantal representatieve wederopbouwobjecten’. Het college heeft besloten de procedure te starten voor het aanwijzen van een aantal nieuwe monumenten, alsmede het afvoeren van een aantal monumenten dat zijn karakteristieken verloren heeft. Bij de selectie hebben de onderzoeken van Anita van Breugel (de actualisatie beeldbepalende panden uit 2012, de inmiddels vastgestelde actualisatie gemeentelijke monumenten uit 2016 en de rapporten over de wederopbouw, 2012) een grote rol gespeeld.

De nieuwe monumenten (4) die zullen worden aangewezen zijn: Kerkgracht 55 (pastorie en muur), nu geen status; Middenweg 159 f (Watertoren), nu beeldbepalend; Molenstraat 63 (mini herenhuis), nu beeldbepalend; Plantsoenstraat 5-11 (bouwblok), nu beeldbepalend. Deze panden zijn dermate waardevol dat ze de status van gemeentelijk monument verdienen.

Monumenten die zullen worden afgevoerd (6) zijn: Loodsgracht 52-53, Loodsgracht 54-55, Van Speykstraat 3-5, Jan Verfailleweg 616, Zuidstraat 13, Zuidstraat 62. Deze panden hebben in de loop der tijd zoveel van hun karakteristieke waarden verloren dat de status van gemeentelijk monument niet meer op zijn plaats is. Ook de lijst met beeldbepalende panden zal worden ‘opgeschoond’.

Wederopbouw Daarnaast heeft het college besloten het proces van selecteren en aanwijzen van wederopbouwobjecten te starten conform de uitgangspunten van het beleidskader, met onderstaande lijst als uitgangspunt. 1. Adrianus IJsbrand Kuiperstraat 15 (Het Kraaiennest) 2. H.A. Lorentzstraat 59 (Opstandingskerk met pastorie) 3. Pasteurstraat 6a (Gymnastiekgebouwtje) 4. Sportlaan 62 (Gebouw Openbare Werken) 5. Molukkenstraat/Borneolaan (Muziekkoepel) 6. Haringvlietweg 2 (Nicolaaskerk) 7. Meidoornstraat (Urinoir) 8. Spoorstraat/hoek Breewaterstraat (hoekpand) 9. Westgracht 44/45 (pand) 10. Middenweg 172-174 (Postkantoor) 11. Middenweg 176 (Stationsgebouw) 12. Beatrixstraat 3 (V&D) 13. Middenweg, Schootenweg, Nieuweweg, Huisduinerweg (liniegracht), Ruyghweg, bij Nieuwe Kerkplein (6 bruggen) 14. Fazantenlaan 73 (Transformatorstation) 15. Gibraltarweg (Omvormergebouw) 16. Ruyghweg 200 (Sportcomplex van de marine, twee gebouwen) 17. Lijsterstraat 1 (Eben Haëzerschool) 18. Jan Aarjensz. Prinsstraat 46 (Sporthal) 19. Gravin Magdalena van Waardenburglaan 22 (Boerderij de Schooten)

MFC Boerderij de schooten