Mix en match

3 maart 2018

Aan tafel met de nummers 3 en 5 van de kieslijst van de PvdA-Den Helder. Pieter Blank (57 jaar) is de oudgediende, heeft er al een periode als raadslid opzitten en is de laatste 8 jaar commissielid geweest. Nieuwkomer is Ivonne Hoevers (67 jaar). Ivonne staat voor het eerst op de lijst, is gepensioneerd bestuurder van een van de Helderse zorgorganisaties en wil haar tijd – en vooral haar brede (bestuurs)ervaring – nu gaan besteden aan onze lokale politiek. Beiden zijn niet geboren in Den Helder maar er wel al lange tijd woon- en werkzaam. Precies deze langdurende verbondenheid met onze stad aan het Marsdiep maakt dat beide kandidaten uitstekende ambassadeurs zijn.

Uitvoerende banen

Pieter is in het dagelijks leven marineofficier maar veel mensen zullen hem kennen als drijvende kracht achter de Helderse Hortus aan Zee. Pieter: “In de afgelopen decennia zijn veel van wat ik noem “uitvoerende banen” verdwenen. Dat is zonde, mensen willen niets liever dan directe verbondenheid met hun leefomgeving. De gemeentelijke overheid zou daar meer aandacht aan moeten besteden, want dat is wat we nodig hebben in Den Helder; werkbanen!
Ivonne herkent het beeld. Binnen de gezondheidszorg, waarin ik altijd werkzaam ben geweest, zijn ook banen verloren gegaan. Die mogen wat mij betreft terug, géén verdringing van regulier werk. Ook niet door vrijwilligers, hoe goed die vaak ook zijn. Professionals in wijkcentra of de conciërges op de basisscholen, ongelooflijk belangrijke functies die het verschil maken!

Armoedebestijding
De armoedebestrijding in onze stad is een andere onderwerp waarover Ivonne een duidelijk mening heeft. Er wordt veel over gesproken maar wat dóen we eraan? Waardering is er voor het armoedebeleid dat in de afgelopen periode vanuit de PvdA is ingezet. Daar moet, aldus Ivonne, onverminderd in geïnvesteerd worden én blijven. In de raad zou zij zich daar hard voor willen gaan maken.

Zo vormen deze twee PvdA-ers een mooie mix van idealen en sociaaldemocratische doelstellingen: mensen aan het werk helpen, vooral in uitvoerende banen. Zo blijven we armoede vóór en blijft onze stad leefbaar. Pieter: “Het gaat om werk en welzijn”. “Een uitstekende match”, beaamt Ivonne.