Lijstrekkersdebat Morgenster

3 maart 2018

Voor een volledig verslag van deze bijeenkomst verwijzen wij u graag naar de website van Den Helder actueel
Lijstrekkers niet alleen maar lief voor elkaar

Het verkiezingsdebat is terug te zien via de website van het Noordhollands Dagblad
Debat zet campagne Den Helder in gang

Er zat zowaar wat pit in het grote lijsttrekkersdebat dat donderdagavond 1 maart werd gehouden in de Morgensterkerk. Onder leiding van Hedzer Faber van de Helderse Courant gingen de 15 lijsttrekkers de discussie met elkaar aan in drie blokjes van vijf. Op momenten leken de politici het helemaal met elkaar eens, maar regelmatig ook helemaal niet en werden her en der wat steekjes uitgedeeld. Het publiek, opnieuw vooral aan partijen verbonden personen, vermaakte zich wel.

De lijsttrekkers hadden het soms wat moeilijk om bij het onderwerp van het blokje te blijven. Ze begonnen meestal nog wel enthousiast in de minuut waarin ze hun eigen standpunt mochten ‘pitchen’, maar eenmaal met elkaar in debat ging het vaak al binnen een halve minuut over andere zaken.

In het eerste blok, met het thema ‘Den Helder mooier’, lukte het redelijk bij het onderwerp te blijven, al was dat met zaken als stedelijke vernieuwing, Zeestad en de schouwburg wellicht ook niet zo lastig. In dit blok kruisten D66, Behoorlijk Bestuur, Sociaal Lokaal, Helder Onafhankelijk en Beter voor Den Helder met elkaar de degens.

Het tweede blok had als thema “Den Helder socialer” en daarover mochten Stadspartij, VVD, Seniorenpartij, Gemeentebelangen en Vrije Socialisten met elkaar in gesprek.

In blok 3 was bij het thema (Den Helder bedrijviger) blijven het lastigst. Met deelname van de PVV (voor het eerst bij een debat aanwezig) ging het opeens over containerwoningen, extra inzet van boa’s om de binnenstad veilig te houden en over het wel of niet schrappen van werkgelegenheidsprojecten. CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks zien er niets in om mensen die veel overlast veroorzaken of zelfs crimineel zijn in een aparte wijk aan de rand van de stad te plaatsen, maar volgens de PVV is dat een prima idee.

In deze derde ronde heeft PVV-lijsttrekker Vincent van der Born naar alle waarschijnlijkheid niet echt genoten van zijn vuurdoop in de Helderse politiek. De PVV-voorman had het zichtbaar lastig met de pas 23-jarige CDA-lijsttrekker Harmen Krul. “U zoekt naar wat ons kan verdelen en niet naar wat ons kan binden”, doelde Krul op het PVV-standpunt dat er geen geld meer geïnvesteerd moet worden in projecten in achterstandswijken. Ook CU, PvdA en GroenLinks zien dat niet zitten, dan maak je de problemen alleen maar erger en vergroot je de achterstand die mensen al hebben. Waar alle aanwezigen het wel over eens waren was dat we het ondernemers niet moeilijker moeten maken dan nodig is. Minder regels dus of de regels vereenvoudigen (GL), 1 aanspreekpunt binnen de gemeente (CDA) en denken in kans en niet in problemen (CU).

Tot slot kwam ook de bereikbaarheid nog even ter sprake, waarbij de PvdA de Ravelijnbrug opperde en ook kwam met het voorstel om Texel mee te laten betalen aan een oplossing voor de overlast van het verkeer naar het eiland. Hoe? “Doe een euro bovenop het autokaartje voor de boot en gebruik dat geld, en de Skuumkop kan ook een dubbeltje duurder”, aldus Peter de Vrij. Aan de zaal tenslotte het laatste woord, maar die had daar geen belangstelling voor. En zo was het grote debat mooi op tijd ten einde.

Tot slot nog een twitter bericht welke na het debat verscheen;
Uitschieters lijsttrekkersdebat DH. Beste debater @vvddenhelder . Beste spreker @CDADenHelder . Best op inhoud @pvdadenhelder en @D66denhelder . Meest negatief @Ho_denhelder . Minst terzake @BetervDenHelder .
11:14 – 2 mrt. 2018