Ledenvergadering – vaststellen verkiezingsprogramma

Door Maja de Jong op 3 november 2017

Beste Partijgenoten,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering op woensdag 22 november 2017, met als onderwerp onder andere het vaststellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022.
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder

Agenda:
1. Notulen 10-10-2017 (reeds in uw bezit)
2. Vaststellen begroting 2018

3. . Vaststellen verkiezingsprogramma (zie bijlage)

2017-10-28 PvdA Verkiezingsprogramma
4. Verkiezingscampagne
5. Nieuws uit de fractie
6. Informatie van de wethouder
7. Nieuws uit de provincie
8. Rondvraag
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u voor Den Helder bellen met Andrea van Herwijnen telefoon 636322 of voor Julianadorp met Maja de Jong telefoon 668848.

Namens het bestuur,
Maja de Jong,
Voorzitter afdeling Den Helder.