Door Andrea van Herwijnen op 17 juni 2018

Ledenvergadering op woensdag 27 juni

Beste partijgenoten,

Het bestuur van de Partij van de Arbeid , afd. Den Helder nodigt u van harte uit voor de

LEDENVERGADERING

op woensdag 27 juni aanstaande om 19.30 uur in de Draaikolk aan de Dollardlaan 202 te Den Helder

In deze vergadering wordt het (concept) coalitie-akkoord met u besproken.

Agenda

1. Opening
2. Goedkeuring notulen jaarvergadering van 4 april 2018
3. Toelichting door fractievoorzitter Peter de Vrij op het (concept) coalitie-akkoord tussen de partijen: PvdA, Beter voor Den Helder, VVD, CDA, Stadspartij, Christen Unie en Seniorenpartij
4. Reacties van de leden op agenda punt 3
5. Besluit van de vergadering of wij wel of niet meegaan in de voorgestelde coalitie
6. Rondvraag
7. Sluiting

Namens het bestuur
Andrea van Herwijnen
Den Helder, 16 juni 2018