Ledenvergadering op 14 februari

27 januari 2019

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een extra ledenvergadering van de PvdA afdeling Den Helder op 14 februari in de Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder. Aanvang 19.30 uur.

Aanleiding voor deze vergadering is de verhuizing van het stadhuis, de stand van zaken minima/armoedebeleid en de aankomende verkiezingscampagne voor de Provinciale Statenverkiezingen.

De agenda
Verhuizing stadhuis, toelichting door Pieter Blank fractievoorzitter,
Stand van zaken minima/armoedebeleid, toelichting door Peter de Vrij wethouder,
Verkiezingscampagne PS/verkiezingen, toelichting Maja de Jong voorzitter

Met vriendelijke groet,
Maja de Jong,
Voorzitter PvdA Den helder.