Ledenvergadering 22 november

23 oktober 2018

De vergadering wordt gehouden in gebouw De Draaikolk aan de Dollardlaan 202, Den Helder.

Tijd van aanvang: 19.30 uur

 

De agenda:

  • Mededelingen
  • Vaststellen notulen vergadering van 27 juni 2018
  • Vaststellen afdelingsbegroting 2019
  • Regionale samenwerking (kring)
  • Nieuws uit de fractie, o.a. de gemeentebegroting
  • Verslag wethouder
  • Verslag Statenlid
  • Rondvraag 
  • Graag tot ziens op 22 november!