Door Maja de Jong op 14 september 2017

Ledenvergadering 19 september

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering van de Partij van de Arbeid.

Datum: Dinsdag 19 september 2017.
Plaats: De Draaikolk, Dollardlaan 202, Den Helder.
Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

1. Mededelingen
2. Notulen vergadering 1 juni 2017.
3. Voortgang kandidatenlijst.
4. Verkiezing lijsttrekker.
5. Voortgang verkiezingsprogramma.
6. Verslag uit de fractie.
7. Verslag van de Wethouder.
8. Verslag van het Statenlid.
9. Rondvraag.

 

Beste Partijgenoten,

Het bestuur heeft na overleg met de adviescommissie besloten om Peter de Vrij als kandidaat lijsttrekker voor te dragen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 19 september 2017 melden bij de voorzitter van de afdeling, onder het overleggen van 10 handtekeningen van afdelingsleden.
De stemming zal schriftelijk plaatsvinden.

Bij het agendapunt voortgang verkiezingsprogramma horen wij graag uw op-en/of aanmerkingen dan wel mogelijke aanvullingen.

Wij hopen op een goede opkomst en constructieve vergadering.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,

Maja de Jong,
Voorzitter PvdA afdeling Den Helder.

Email:
majahenk@hetnet.nl