14 mei 2017

Ledenvergadering 1 juni.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van een algemene ledenvergadering op donderdag 1 juni 2017

De vergadering vindt plaats in De Draaikolk. Dollardlaan 202 in Den Helder

Aanvang 19.30 uur

AGENDA:

 1. Mededelingen
 2. Notulen van 22 maart .
 3. Verkiezingen
 • Voorstel tot het meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Vaststellen draaiboek verkiezingen
 • Vaststellen profielen Raadsleden
 • Voorstel tot het niet houden van lijsttrekkersverkiezing
 • Voorstel tot het loslaten van het principe man, vrouw, man op de kandidatenlijst
 • Voorstel dat de selectiecommissie zal bestaan uit het bestuur waarbij deze wordt bijgestaan door een adviescommissie.
 • Voorstel tot onderzoeken mogelijkheid lijstverbinding Groen Links

De voorstellen en andere informatie over bovenstaande agendapunten vindt u op de website van de PvdA Den Helder.

Verder :

 • Verslag uit de fractie
 • Verslag wethouder
 • Verslag Statenlid
 • Rondvraag.
Mocht u vervoer nodig hebben dan kunt u contact opnemen met Andrea van Herwijnen tel. 636322 of voor Julianadorp Maja de Jong tel. 668848