Leden stemmen in met coalitieakkoord

28 juni 2018

Woensdag 27 juni, aan het begin van de avond, hebben de partijen van de nieuwe coalitie in Den Helder hun Helders akkoord gepresenteerd. Ook werd de portefeuilleverdeling duidelijk. Op 9 juli wordt het akkoord tussen Beter voor Den Helder, CDA, VVD, Seniorenpartij, Stadspartij, Christen Unie en PvdA definitief in de raad besproken en worden ook de kandidaat-wethouders benoemd.

In de bijlage vindt u het principe coalitieakkoord zoals deze is ondertekend.

Helders Akkoord 2018-2022

Woensdagavond hebben ook  de leden zich tijdens de ledenvergadering positief uitgesproken over het bestuursakkoord en werd er groen licht gegeven om deel te nemen aan de nieuwe coalitie.

Unaniem waren de leden het eens over de kandidatuur van Peter de Vrij om als wethouder toe te treden tot het nieuw te vormen college van B&W.